Wiadomości

REN utrzymuje pozycję lidera dynamiki wzrostów sprzedaży i planuje nowe inwestycje

Piątek, 13 kwietnia 2018
Dystrybutor mrożonek i lodów w trzecim kwartale roku obrotowego zwiększył swoją sprzedaż do 200 mln zł, czyli o 15% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Kolejny raz uzyskał dynamikę znacząco przewyższającą wskaźniki całego rynku. Dzięki dokapitalizowaniu na sumę 80 mln złotych zapowiada realizację szeroko zakrojonych projektów rozwojowych. Inwestycjami i dalszym rozwojem Grupy kieruje nowy prezes zarządu, którym został Andrzej Kraszewski, dotychczasowy wiceprezes ds. finansów i rozwoju. W skład zarządu wchodzi też związany ze spółką od 2015 r. Łukasz Sobczak, który pełni funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych.
Zmiany w spółce dystrybucyjnej są wynikiem realizacji strategii rozwoju uzgodnionej z właścicielem, którym jest Ashton Moss Holding, należący do międzynarodowego funduszu Argan Capital. Ostatnie trzy lata były dla REN okresem głębokiej restrukturyzacji, dzięki której z kwartału na kwartał spółka poprawia wyniki finansowe, co z kolei przekłada się na umacnianie silnej pozycji w czołówce najlepszych firm w branży dystrybucji mrożonek.

Spółka poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów, takich jak: ERP, WMS czy Work Flow oraz uruchomienie centralnego Biura Obsługi Klientów poprawiła efektywność m.in. w obszarze zarządzania stanami magazynowymi i jakości obsługi klientów. Wprowadziła też wiele procedur optymalizujących wszystkie obszary spółki, takie jak praca księgowości, HR, czy funkcjonowanie floty samochodowej. Ważnym elementem procesu restrukturyzacji było także zakończenie sporów prawnych z byłymi właścicielami.

W pierwszym etapie reorganizacji kluczowy dla spółki był proces przeprowadzenia konsolidacji 3 spółek wchodzących w skład Grupy REN, ich głęboka restrukturyzacja i stworzenie nowoczesnego modelu biznesowego dającego nowemu REN przewagę konkurencyjną. W 2016 roku spór prawny z byłymi właścicielami, negatywnie odbijał się na ogólnym wizerunku spółki i nieco spowalniał tempo zmian, ale ostatecznie  w grudniu 2017 udało się doprowadzić do podpisania ugody z byłymi właścicielami, dzięki czemu Grupa REN może skupić się na dalszym  umacnianiu zbudowanej pozycji kluczowego dystrybutora żywności mrożonej i lodów na rynku – komentuje Andrzej Kraszewski, prezes zarządu Grupy REN.

Uporządkowanie kwestii prawnych umożliwiło REN pozyskanie nowych środków na rozwój i w styczniu spółka została dokapitalizowana kwotą 80 mln zł. Poza spłatą zobowiązań kredytowych, pieniądze zostaną przeznaczone na dalszy rozwój.

- Dzięki zaangażowaniu właściciela w aktywa związane z segmentem dystrybucji mrożonej żywności, spółka dziś posiada bardzo dobrą pozycję do zbudowania mocnej platformy dystrybucyjnej w Polsce. Zrealizowaliśmy konkretny projekt restrukturyzacyjny w zaplanowanym horyzoncie czasowym. Dzięki temu pierwszy etap rekonstrukcji spółki, a także zakończenie sporów prawnych i w efekcie jej dokapitalizowanie, zakończył się sukcesem. Dlatego też obecny zarząd może skupić się na realizacji drugiej fazy przyjętej strategii, czyli dynamicznego rozwoju. Kwestie, które do tej pory nas angażowały, zostały domknięte. - podsumowuje Andrzej Kraszewski, prezes zarządu Grupy REN.

Po trzecim kwartale tego roku spółka odnotowała prawie 200 mln zł skumulowanego przychodu, co w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku daje ponad 15% dynamikę wzrostu. Połączenie dobrych wyników ze znaczącym dokapitalizowaniem umożliwi firmie sprawną realizację planowanych inwestycji, związanych z rosnącymi potrzebami logistycznymi spółki. W kwietniu Grupa REN planuje otwarcie w Radomiu nowego centrum logistycznego oraz biura. Rozbudowała też bazę magazynową na terenie całego kraju, między innymi w Lublinie, Olsztynie czy Poznaniu i planuje dalsze inwestycje. Spółka będzie też modyfikować i powiększać flotę specjalistycznych samochodów chłodniczych oraz samochodów osobowych dla przedstawicieli handlowych. Niedawno wprowadziła się do nowoczesnego kompleksu biurowo-magazynowego w Sokołowie, koło Warszawy, dedykowanego głównie kanałowi HoReCa. Mieści się w nim nowoczesny magazyn wyposażony w  chłodnię (dla produktów świeżych) oraz magazyny do produktów suchych. Obiekt jest już drugim, obok lokalizacji w Markach, centrum logistycznym REN w rejonie Warszawy. W ocenie Zarządu spółki umiejscowienie magazynów w dużym stopniu usprawni obsługę dużego i trudnego logistycznie rynku warszawskiego i pozytywnie wpłynie na jakość usług.

- Spółka przeszła gruntowną przebudowę, ale przed nami jest jeszcze sporo pracy. Chcemy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju i silną pozycję rynkową. Naszym głównym celem jest doskonalenie procesów związanych z działalnością operacyjną, co bezpośrednio przełoży się na jakość świadczonego przez nas serwisu. W dzisiejszych realiach rynku przewagę konkurencyjną ma bowiem ten, kto posiada odpowiednie narzędzia pozwalające na skuteczną i efektywną implementację polityki producentów poszczególnych marek. Nasi klienci doceniają zarówno nasze wysokie kompetencje logistyczne, jak i sprzedażowe, dlatego też coraz więcej z nich przekazuje nam całościowe zarządzanie kategorią – mówi Andrzej Kraszewski, prezes zarządu Grupy REN.

Andrzej Kraszewski: Prezes Zarządu. Do zespołu REN dołączył w maju 2017 r. w celu usprawnienia zarządzania finansami spółki oraz usprawnienia procesu jej restrukturyzacji i konsolidacji. Posiada 20-letnie doświadczenie jako CFO / CEO, które zdobywał w firmach takich jak Farm Frites Aviko, Kamis, Żabka czy Iglotex Group. W swojej dotychczasowej karierze zainicjował i skutecznie prowadził szereg złożonych projektów, w tym transakcje M & A, procesy optymalizacyjne i restrukturyzacyjne w Polsce i za granicą. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, ALK University (Executive MBA) oraz Szkoły Głównej Handlowej (International Finance).

Łukasz Sobczak: Dyrektor Operacyjny i Wiceprezes Zarządu. W kierownictwie REN od kwietnia 2015 r. Po przejęciu spółki przez Grupę Hortex pełnił funkcję Dyrektora Logistyki. Posiada 12-letnie doświadczenie w logistyce branży FMCG, które zdobywał pracując w wiodących firmach działających na rynku, takich jak Curyło-Asterix, Rabat-Pomorze, Bać-Pol i Specjał, gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze w działach Transportu i Logistyki. Ukończył Uniwersytet Jagielloński z tytułem magistra Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizując się w mikropaleontologii.


tagi: REN , wzrost sprzedaży ,