Wiadomości

Dzięki nowemu właścicielowi Emperia zintensyfikuje swój rozwój

Piątek, 13 kwietnia 2018
Emperia Holding S.A. z Maxima Grupė jako nowym strategicznym inwestorem rozpoczyna nowy etap jeszcze bardziej intensywnego wzrostu Grupy, we wszystkich obszarach jej działalności.
W szczególności Stokrotka, spółka detaliczna Grupy, prowadząca obecnie sieć 440 sklepów, zintensyfikuje swój rozwój organiczny w oparciu o wypracowane z sukcesem w ostatnich latach formaty sklepów. Jednocześnie, współpraca z nowym inwestorem otwiera drogę Stokrotce do aktywnego uczestnictwa w procesach konsolidacyjnych na polskim rynku detalicznym. W 2017 r. Emperia miała 2,57 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 8 proc. więcej niż w poprzednim roku. W tym czasie Stokrotka otworzyła 77 nowych sklepów. Plany rozwojowe na rok 2018 przewidują otwarcie ponad 100 nowych sklepów w sieci. Spółka stale podnosi swoją sprzedaż i poprawia produktywność. W I kwartale 2018 roku sprzedaż towarów wzrosła aż o 15,6%.

Dzisiejsza informacja o pozyskaniu przez Maximę ponad 93% akcji Emperii jest zwieńczeniem procesu, który został zainicjowany kilkanaście miesięcy temu. Umowa inwestycyjna pomiędzy firmami została zawarta 23 listopada 2017 r., a 5 kwietnia 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Maxima Grupė kontroli nad Emperia Holding.  Tak wysoki poziom odpowiedzi akcjonariuszy na wezwanie pokazuje, że oferta złożona przez Maxima Grupė była atrakcyjna dla akcjonariuszy.

„Ta transakcja przyniesie wymierne korzyści z punktu widzenia klientów, pracowników, kontrahentów i wszystkich innych interesariuszy Emperii” – powiedział Dariusz Kalinowski, prezes Grupy Kapitałowej Emperia.tagi: Emperia Holding , Maxima Grupė ,