Wiadomości

Tetra Pak zaprezentowała Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023

Wtorek, 02 lipca 2024
Opublikowany po raz 25. dokument obejmuje m.in. opis działań na rzecz transformacji systemów żywnościowych(1) z wytyczeniem czterech kluczowych ścieżek i celów przedstawionych na konferencji COP28. Informacje przedstawione w podsumowaniu zostały podzielone na pięć współzależnych obszarów: systemy żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat, środowisko naturalne, a także zrównoważony rozwój społeczny.
Raport zrównoważonego rozwoju Tetra Pak za rok 2023(2) potwierdza, że w okresie minionych 5 lat firma uzyskała 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości(3) oraz 47% redukcję emisji GHG we własnej działalności operacyjnej(4). Uzyskane wyniki przybliżają dostawcę rozwiązań do przetwarzania i pakowania żywności do realizacji celu polegającego na uzyskaniu neutralności emisyjnej działalności operacyjnej firmy do roku 2030(5). To także kolejny krok na drodze do realizacji długoterminowej ambicji firmy Tetra Pak, która we współpracy z dostawcami, klientami oraz innymi partnerami dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej w całym łańcuchu wartości do roku 2050(6).

Istotnym osiągnięciem w raportowanym okresie było wprowadzenie na rynek aseptycznego opakowania kartonowego na żywność płynną z alternatywną barierą papierową, co przełożyło się na redukcję śladu węglowego tego opakowania o jedną trzecią (33%)(7)  i przybliżyło Tetra Pak do realizacji ambicji stworzenia najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie(8). Nowe opakowanie jest efektem prac badawczo-rozwojowych, w które firma zainwestowała 100 mln euro w samym tylko 2023 roku, zapowiadając dalsze coroczne inwestycje na podobnym poziomie w okresie kolejnych 5-10 lat.

Chcąc zapewnić możliwość zrównoważonego wyżywienia rosnącej populacji świata w branży spożywczej coraz istotniejsza staje się współpraca. Dzięki globalnemu zasięgowi naszej firmy i kompleksowym rozwiązaniom mamy możliwość podejmowania wspólnych działań z partnerami w całym łańcuchu wartości: od rolników i producentów żywności, przez dostawców, aż po decydentów, konsumentów i innych interesariuszy. Mamy poczucie odpowiedzialności, która wiąże się z tą rolą, dlatego stale angażujemy się w proces transformacji światowych systemów żywnościowych – zależy nam na tym, aby stawały się bezpieczniejsze, bardziej odporne na zmiany, a jednocześnie bardziej zrównoważone – powiedział Adolfo Orive, prezes i dyrektor generalny Tetra Pak.

Raport Tetra Pak opisuje ponadto inne osiągnięcia firmy w roku 2023 oraz aktualne inicjatywy, których celem jest ochrona żywności, ludzi i planety. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się m.in.:

  • Zwiększenie tempa działań w obszarze recyklingu: ilość zebranych i przekazanych do ponownego przetworzenia opakowań kartonowych na całym świecie wzrosła o 7% w porównaniu do poziomu z 2022 roku, a wielkość wolumenu frakcji PolyAl (polimerów i aluminium) przekazanego do recyklingu wzrosła o 14%. Jednym z projektów, które w sposób istotny przyczyniły się do uzyskania opisywanych wzrostów jest najnowsza linia do recyklingu kartonów po żywności płynnej, która w połowie 2023 roku została uruchomiona w Ostrołęce. Wspólny projekt Tetra Pak oraz Stora Enso o wartości prawie 30 mln euro pozwala potroić krajowe moce przetwórstwa tych opakowań z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. Dzięki wysokiej wydajności linia zapewnia możliwość przyjęcia całego wolumenu kartonów sprzedawanych w Polsce, a także tych pochodzących z innych krajów regionu, w tym Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. W kolejnych latach Tetra Pak planuje przeznaczać nawet 40 mln euro rocznie na inwestycje związane z infrastrukturą recyklingową na całym świecie.
  • Wybór zrównoważonych lokalizacji biurowych: Tetra Pak dąży do przenoszenia biur z przedmieść do zrównoważonych środowiskowo centralnych lokalizacji, położonych w zasięgu transportu publicznego oraz umożliwiających dojazd rowerem. Przykładem takich lokalizacji są biura w wielu krajach świata, w tym w Polsce, gdzie Tetra Pak wybrała nowoczesny biurowiec w warszawskim kompleksie Lakeside. Budynek otoczony zielenią na zewnątrz i wewnątrz spełnia najwyższe standardy środowiskowe i został zaprojektowany z myślą o minimalizacji śladu węglowego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Obiekt został wyróżniony certyfikatem BREEAM na poziomie „Outstanding” oraz certyfikatem WELL na poziomie „Gold”.
  • Zwiększenie zasięgu programów dożywiania szkolnego: działania Tetra Pak w tym obszarze przyczyniły się do zapewnienia dostępu do mleka i innych odżywczych napojów 64 milionom dzieci w 49 krajach.
  • Ponowne wyróżnienie firmy w obszarze przywództwa w zakresie transparentności i wydajności korporacyjnej: po raz ósmy z rzędu firma Tetra Pak została wyróżniona oceną „A” za transparentność w zakresie ochrony lasów przez organizację CDP. Tetra Pak uzyskała ponadto ocenę „A-” w zakresie bezpieczeństwa wodnego, mimo raportowania tego obszaru po raz pierwszy.
  • Aktywne wdrażanie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Pełna treść raportu znajduje się w tym miejscu .
 
----------------------------
(1) System żywnościowy obejmuje wszystkie elementy (środowisko, ludzi, nakłady, procesy, infrastrukturę, instytucje, rynki i handel) i działania, które odnoszą się do produkcji, przetwarzania, dystrybucji i marketingu, przygotowania i konsumpcji żywności, a także społeczno-ekonomiczne i środowiskowe wyniki tych działań. Źródło: Grupa zadaniowa wysokiego szczebla ds. globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego (HLTF) (un.org).
(2)   Rok obrotowy 2023 obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
(3)  Zakresy 1, 2 i 3. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje z własnych lub kontrolowanych źródeł. Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje związane z wytwarzaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywanych przez jednostkę raportującą. Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości firmy.
(4)   Zakresy 1, 2 oraz podróże służbowe. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł własnych lub kontrolowanych. Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje związane z wytwarzaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywanych przez jednostkę raportującą.
(5)  Zakresy 1, 2 oraz podróże służbowe – w porównaniu do poziomu z roku 2019.
(6)  Zakresy 1, 2 i 3 – w porównaniu do poziomu z roku 2019.
(7)  Model Tetra Pak „Carton CO2 Calculator” w wersji 9 (ważny od 1 stycznia 2023 r.) zweryfikowany przez Carbon Trust™. Pomiar zgodny z modelem „cradle to grave” dla kartonu Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf z wykorzystaniem polimerów roślinnych w powłoce oraz barierze papierowej w porównaniu ze standardowym opakowaniem Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf. Zakres geograficzny: dane branżowe dla obszaru UE.
(8)  Ambicją Tetra Pak jest stworzenie „najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie”. Oznacza to projektowanie opakowań wykonanych z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny, przyczyniających się do ochrony klimatu, zasobów i przywracania różnorodności biologicznej naszej planety; wkład w rozwój niskoemisyjnej, wygodnej i bezpiecznej produkcji i dystrybucji jako sposobu budowania odpornego na zmiany systemu żywnościowego zapewniającego pełny obieg surowców.
 

tagi: tetra pak , esg , opakowania,pakaging ,