Z rynku FMCG

CEDROB FOODS S.A. z nagrodą kupców polskich

Piątek, 31 maja 2024
Podczas majowej Gali Liderów Rynku FMCG i Handlu, Fischer Trading Group – organizator 14-tej już edycji kon-kursu „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” – nagradzał najskuteczniej działających na polskim rynku przedstawicieli spożywczej branży producenckiej. Swoje miejsce na liście laureatów – jak się okazuje… podwój-ne – znalazła również spółka CEDROB FOODS.
Nagroda „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”, już od ponad 14. lat, przyznawana jest liderom sprzedaży w kilkudziesięciu kategoriach produktowych. Kandydatury do złotych paragonów zgłaszają nie tylko producenci, ale również wyłączni dystrybutorzy ocenianych produktów. Z kolei kupcy – właściciele sklepów – oddają swoje głosy na te zgłoszone produkty, które w danym roku sprzedawały się w ich placówkach najlepiej. Nadesłane głosy su-mują specjaliści z Kantar Polska, spółki specjalizującej się w realizacji badań opinii publicznej – również w branży handlu detalicznego. Zwycięzcami poszczególnych kategorii konkursu zostają te produkty lub usługi, które w danej kategorii otrzymają największą liczbę głosów. Do laureatów każdej z kategorii – a było ich w tym roku 65 – trafia finalnie prestiżowa nagroda „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”. Przedstawiciele właścicieli pro-duktów, które zajmą dwa kolejne miejsca w danej kategorii odbierają tytuł „Produkt wyróżniony w Konkursie Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich”.

W tegorocznej edycji konkursu – „Delikatne parówki kurczak & indyk” marki Duda okazały się liderem sprzedaży w kategorii „Wędliny, przekąski”. Jednak to nie jedyny „Złoty Paragon”, z którym zespół Cedrobu opuścił, organi-zowaną w warszawskim teatrze Kamienica, galę podsumowującą tę specjalną inicjatywę. Każdego roku w konkur-sie są też bowiem przyznawane Nagrody Specjalne, które honorują wyróżniające się na rynku nowości produk-towe, przełomowe technologie oraz liderów polskiej przestrzeni handlowej. I tak w tegorocznej edycji, konkur-sowe jury zdecydowało przyznać swoją Nagrodę Specjalną linii High Protein marki Duda.
tagi: CEDROB FOODS , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,