Handel

W 2027 roku co czwartą złotówkę na zakupy wydamy w sieci

Czwartek, 16 maja 2024 HURT & DETAL Nr 05/218. Maj 2024
Współczesny klient lubi mieć wybór i chętnie z niego korzysta. I nie chodzi tylko o różnorodność towarów. Jak pokazuje raport „Łańcuch dostaw omnichannel. Tworzenie harmonijnych doświadczeń klienta”, opracowany przez FM Logistic, jako konsumenci chcemy wybierać też w którym kanale sprzedaży będziemy realizować poszczególne etapy procesu zakupowego. Ostatecznie więc tylko omnichannelowy łańcuch dostaw spełnia nasze oczekiwania, dostarczając odpowiedni produkt, we właściwe miejsce, w odpowiednim czasie. Możliwości są nieograniczone. Firmy handlowe muszą dostosować się do szybko zmieniającego się rynku i wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów. Omnichannel to zdaniem ekspertów nie tylko korzyści dla konsumentów, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, bo zwiększona efektywność przekłada się na wyższe obroty, umożliwiając firmom zwiększenie udziału w rynku.
Mimo że, jak zauważają sami przedsiębiorcy, tradycyjna forma zakupów detalicznych w sklepach stacjonarnych nadal cieszy się największą popularnością wśród konsumentów, nie można zignorować intensywnego rozwoju e-commerce, który obserwujemy w ostatnich latach. Autorzy raportu zidentyfikowali kilka czynników, w których upatrują popularności zakupów online. Jednym z nich jest niespotykany dotąd wzrost liczby użytkowników smartfonów na całym świecie. W okresie od 2019 do 2022 roku wzrósł do poziomu miliarda. Stały dostęp do internetu i aplikacji, które stale stymulują sprzedaż, także wpłynęły na wzrost zainteresowania zakupami online. Kupujemy już nie tylko stacjonarnie, czy w sklepach internetowych, ale też w aplikacjach i za pośrednictwem social media. Tym, co zdaniem ekspertów ma największy wpływ na wybór e-kanału sprzedaży jest jednak różnorodna oferta dostawy. Na uwzględnionych w raporcie FM Logistic rynkach (polski, francuski i indyjski) 64% konsumentów nadal preferuje dostawę do domu, a tylko 23% woli odbiór w mobilnych punktach. Gdy spojrzymy jednak na polskich konsumentów, zdecydowanie najczęściej wybierają oni automaty paczkowe. 

Wielokanałowe korzyści 

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów to nie jedyny powód dla którego, zdaniem ekspertów, przedsiębiorcy powinni przyjąć w swoich organizacjach strategię omnichannel. 46% badanych firm uważa, że najważniejsze czynniki wpływające na przyjęcie modelu omnichannel w łańcuchu dostaw to dążenie do ograniczenia wysokich kosztów logistyki i zapobiegania brakom magazynowym. Jest to szczególnie widoczne w przypadku sprzedaży detalicznej ze sklepów z dużą liczbą SKU, ponieważ w przypadku łańcucha dostaw omnichannel zarówno magazyn sprzedawcy detalicznego, odpowiedzialny za realizację zamówień online, jak i jego sklepy stacjonarne mają dostęp do identycznych informacji o konkretnym zamówieniu każdego klienta. To zintegrowane podejście umożliwia sprzedawcy detalicznemu określenie najbardziej opłacalnego i wydajnego kanału realizacji zamówień i pozwala zoptymalizować cały proces – czytamy w raporcie FM Logistic. „Warto zauważyć jednak, że strategie łańcuchów dostaw różnią się w zależności od klienta: niektórzy decydują się na skonsolidowane magazyny omnichannelowe, gdzie różne kanały dystrybucji się zbiegają; inni utrzymują odrębne magazyny i operacje logistyczne dla każdego kanału dystrybucji B2B i handel elektroniczny” – dodaje Béatrice Ogée, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Grupy FM Logistic. Aby rzeczywiście realizować efektywny wielokanałowy łańcuch dostaw, firmy muszą zapewnić więc zbieżność systemów IT i gromadzenia i analizy danych. Jest to niezbędny element, pozwalający uniknąć silosów, które wpływają na efektywność operacyjną. Systemy IT ułatwiają integrację i pozwalają skuteczniej i efektywniej zarządzać logistyką i zoptymalizować przepływ towarów od dostawców do klientów końcowych. Sztuczna inteligencja i dane pozwalają natomiast na znaczne postępy w omnichannelowych łańcuchach dostaw, umożliwiając większą precyzję i efektywność. W skrócie, wdrożenie strategii omnichannel wspartej odpowiednimi narzędziami, prowadzi do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności procesów logistycznych. 

Potencjalne trudności nie powstrzymają Zmian 

Wdrożenie strategii omnichannel to dla przedsiębiorców nie tylko szansa, ale też wyzwanie. Połowa z nich zauważa, że wielokanałowa sprzedaż wymaga od pracowników nowych kompetencji, szczególnie analitycznych i technicznych oraz do zarządzania rozbudowanych łańcuchem dostaw. W obecnej sytuacji, gdy trudno jest pozyskać pracowników, znalezienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami może przysparzać jeszcze więcej trudności. Obawy sprzedawców budzi też kwestia analizy i wykorzystania danych do skutecznego zarządzania wszystkimi elementami sprzedaży wielokanałowej. Dotyczy to szczególnie zarządzania zapasami oraz dystrybucją do konsumentów i zwrotami. Tutaj z pomocą przychodzą odpowiednie systemy technologiczne, których wdrożenie i integracja także budzą obawy przedsiębiorców. Jednocześnie jednak ponad 3 badanych przedsiębiorstw zadeklarowało pełny poziom integracji systemów IT dla kanałów sprzedaży online i offline. Oznacza to, że mimo obaw sektor sprzedaży zauważa wyraźne korzyści z wdrożenia strategii omnichannel. 

Współpraca się opłaca 

Sprzedaż w systemie omnichannel to niedaleka przyszłość dla całej branży handlowej. Wiąże się to zarówno z oczekiwaniami konsumentów, jak i niepodważalnymi przewagami dla przedsiębiorców, takimi jak zwiększenie udziału w rynku czy obniżenie kosztów dzięki większej kontroli nad zapasami w czasie rzeczywistym. Już 56% ankietowanych firm w pełni zintegrowało łańcuchy dostaw omnichannel zarówno w handlu elektronicznym, jak i tradycyjnym i chce zwiększyć poziom pełnej integracji w przyszłości. Wielokanałowy system sprzedaży wymaga odpowiedniej infrastruktury i zasobów, warto więc rozważyć jej wprowadzanie we współpracy z operatorem logistycznym, który ma już odpowiednie doświadczenie. „Nasz cel to tworzenie centralnych punktów w strategicznych lokalizacjach w celu rozwinięcia omnichannelowych multiklienckich magazynów, umożliwiających konsolidację transportu” – mówi Béatrice Ogée. Taka współpraca może przyczynić się do efektywniejszej dystrybucji towarów, optymalizacji kosztów i zwiększenia elastyczności działania przedsiębiorstwa, co może przekładać się na poprawę obsługi klienta i konkurencyjność na rynku. Raport Łańcuch dostaw omnichannel. Tworzenie harmonijnych doświadczeń klienta powstał na zlecenie FM Logistic na podstawie badań przeprowadzonych wśród 105 respondentów z trzech sektorów – dóbr konsumpcyjnych (36), sprzedaży detalicznej (49) oraz branży beauty i produktów luksusowych (20). Respondenci pochodzili z Francji (36), Polski (32) i Indii (37).


 

tagi: rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,