Handel

Grupa InPost zanotowała bardzo udany początek roku

Środa, 15 maja 2024
Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, zanotowała bardzo udany początek roku. W pierwszym kwartale nastąpił znaczący wzrost w zakresie sprzedaży, rentowności i generowania wolnych przepływów pieniężnych. Grupa zanotowała kolejny kwartał wzrostu powyżej rynku we wszystkich kluczowych krajach, w który jest obecna.
W pierwszym kwartale 2024 roku, osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe oraz wysoki, dwucyfrowy wzrost wolumenów. Nadal rośniemy szybciej niż rynek we wszystkich krajach, w których działamy. Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć – widzimy skuteczność naszej strategii zarówno w Polsce, jak i poza nią. W Polsce, pomimo pozycji lidera, nadal zwiększamy udziały w rynku. W krajach, w których działa Mondial Relay, jest to szczególnym osiągnięciem, gdyż działamy w warunkach kurczenia się handlu e-commerce. W Wielkiej Brytanii umacniamy nasz sprawdzony koncept logistyczny, co zapewnia znaczący wzrost wolumenów, a także zwiększa rentowność w miarę rosnącej skali operacji. I kwartał 2024 r. przyniósł wyraźny rozwój biznesu, zgodny z naszymi ambicjami. Niezmiennie koncentrujemy się na strategicznych priorytetach: budowaniu jak najszerszego dotarcia do użytkowników na obszarach działania Mondial Relay, rozbudowie sieci urządzeń Paczkomat® w Wielkiej Brytanii oraz dalszym zwiększaniu udziału w polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że nasze prognozy i strategia na cały rok będą zrealizowane. - mówi Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

KLUCZOWE INFORMACJE
  • Wzrost wolumenu przesyłek: Wolumen w I kwartale 2024 roku wyniósł 242,6 mln przesyłek, po znaczącym wzroście o 22% r/r. Wzrost zanotowała zarówno Polska, jak i rynki międzynarodowe odpowiednio o 20% i 26%. 
  • Przychody Grupy: I kwartał był kolejnym kwartałem silnego wzrostu przychodów, które po wzroście o 21,5% osiągnęły poziom 2,43 mld zł. Szczególnie dobre wyniki odnotowano na rynku polskim i brytyjskim, przy wsparciu w postaci wzrostu przychodów w segmencie B2C na rynkach, na których działa Mondial Relay.
  • Znaczący wzrost skorygowanej EBITDA: Skorygowana EBITDA Grupy osiągnęła 760,1 mln zł, co oznacza wzrost aż o 36,4% r/r.  Marża skorygowanego zysku EBITDA osiągnęła poziom 31,3%, co oznacza wzrost o 340 punktów bazowych w porównaniu z I kwartałem 2023 r.
  • Dodatnie wolne przepływy pieniężne i redukcja poziomu zadłużenia netto: InPost osiągnął dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 213,2 mln zł na poziomie Grupy. W Polsce FCF wyniosły 459,3 mln zł, co odpowiada 68% konwersji FCF / skorygowana EBITDA (56% w 1. kwartale 2023 r.). Pozwala to na finansowanie szybkiej ekspansji Grupy w Europie. Wskaźnik zadłużenia netto Grupy zmniejszył się z 2,2x na koniec 2023 r. do 2,0x na koniec 1. kwartału 2024 r.
  • W Polsce umacniamy pozycje lidera: W pierwszym kwartale 2024 r. wolumen obsłużonych przez InPost przesyłek wyniósł 159 mln paczek, co oznacza wzrost o 20% rok do roku, czyli znacznie powyżej wzrostu rynku e-commerce.
  • Mondial Relay – silny wzrost B2C: Wolumen przesyłek Mondial wyniósł 61,6 mln, po wzroście o 9% r/r w pierwszym kwartale 2024 r. Było to głównie spowodowane dalszym dynamicznym wzrostem w segmencie B2C. Mondial Relay nieznacznie także poprawił rok do roku skorygowaną marżę EBITDA. Udało się to osiągnąć pomimo inwestycji i wydatków na zdobywanie udziału w rynku.
  • Poprawa rentowności w Wielkiej Brytanii i we Włoszech: W Wielkiej Brytanii i we Włoszech InPost dostarczył w pierwszym kwartale 2024 r. 22 mln paczek (+114% r/r). Wielka Brytania i Włochy odnotowały kolejny zyskowny kwartał na poziomie skorygowanej EBITDA, która dla całego segmentu wyniosła 14,7 mln zł wobec straty w wysokości 46,2 mln zł rok wcześniej.

PERSPEKTYWY na 2024 & Q2 2024

Grupa InPost podtrzymuje prognozy na rok 2024 przedstawione wraz z wynikami za 2023 rok. Do tej pory w drugim kwartale 2024 roku notujemy 20% wzrost wolumenu na poziomie Grupy. Odzwierciedla to zróżnicowane trendy w różnych segmentach w porównaniu do pierwszego kwartału 2024 roku. Wolumen w Polsce rośnie w tempie kilkunastu procent, a wolumen międzynarodowy rośnie szybciej niż w pierwszym kwartale.Źródło: InPost 
tagi: Grupa InPost , transport , logistyka , handel , sprzedaż ,