Z rynku FMCG

Jak Lidl zachęca do bardziej zrównoważonych działań?

Wtorek, 07 maja 2024
Lidl Polska wierzy, że każdy z nas może wnieść swój wkład w zrównoważony rozwój, dlatego sieć angażuje swoich klientów, dostawców, pracowników i partnerów w działania na rzecz pozytywnych zmian ekologicznych i społecznych. „Zaangażowanie w dialog” to jeden z sześciu filarów strategii CSR Lidla.
Odpowiedzialne działanie zaczyna się od poczucia odpowiedzialności poszczególnych osób. Poprzez informowanie, uwrażliwianie i aktywne angażowanie Lidl Polska zwiększa świadomość swoich pracowników i klientów w zakresie istotnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, wspierając ich w bardziej świadomym działaniu i robieniu zakupów. Sieć stawia na przejrzystą komunikację i współpracę ze swoimi kluczowymi interesariuszami, aby wspólnie inicjować zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki.

Współpraca z polskimi dostawcami

Lidl Polska dba o zrównoważony rozwój w swoim łańcuchu dostaw, mając na uwadze ochronę klimatu, różnorodność biologiczną czy uczciwe warunki pracy. Sieć osiąga postawione sobie cele w tym zakresie dzięki ścisłej współpracy ze swoimi dostawcami. Poprzez kodeks postępowania, polityki zakupowe oraz szkolenia Lidl zapewnia im wytyczne dotyczące swoich zrównoważonych standardów. Ponadto dostawcy owoców, warzyw, nabiału i mięsa zostali przeszkoleni w zakresie ochrony bioróżnorodności oraz przechodzenia na bardziej przyjazny dla klimatu model upraw. Pracownicy działu zakupów wzięli natomiast udział w cyklu warsztatów na temat odpowiedzialnej transformacji łańcucha wartości.

Sieć dba również o rozwój polskiego rynku, lokalnych producentów oraz rolników – w 2023 roku wartość eksportu polskich produktów, dzięki sieci sprzedaży Lidl Polska, wyniosła ponad 6,45 mld zł. Ponadto, w ciągu ostatnich 6 lat sieć wyeksportowała za granicę krajowe produkty o wartości ponad 25 mld zł, co przyczyniło się do znacznego rozwoju rodzimych przedsiębiorstw.

Społeczności lokalne i klienci

Lidl chce wywierać pozytywny wpływ na lokalne społeczności, angażując je w ważne inicjatywy, które często mają charakter edukacyjny, takie jak ogólnopolska akcja wspierająca placówki szkolne „Szkoły Pełne Talentów” czy „WARTA warta posprzątania” – inicjatywa wprowadzona we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz UNGC (United Nation Global Compact Network Poland). W celu promowania wysokich standardów w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn firma przyznaje nagrodę Lidl Fair Pay. Odpowiadając na potrzeby społeczności, sieć prowadzi działalność charytatywną oraz edukacyjną poprzez programy edukacji ekologicznej takie jak „Eko Misja”, „Dieta przyjazna planecie”, „Ekoeksperymentarium.pl”, „Zwolnieni z Teorii” czy stoiska edukacyjne towarzyszące lokalnym wydarzeniom.

Misja Lidla to także wspieranie społeczeństwa w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. W swoich sklepach sieć zapewnia bardziej zrównoważone alternatywy produktów z odpowiednimi certyfikatami. Klienci mogą bez problemu rozpoznać, które produkty są wegańskie, a które zostały wyhodowane z zastosowaniem standardów ekologicznych lub pozyskane zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu. Lidl informuje o swoim zaangażowaniu w zrównoważony rozwój za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak strona internetowa, gazetki czy media społecznościowe.

Sieć wychodzi również naprzeciw potrzebom klientów, wśród których znajdują się osoby neuroróżnorodne i z niepełnosprawnościami. Lidl Polska razem z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych „Labrador – Pies Przewodnik” zorganizował m.in. szkolenia dla pracowników sklepów ze standardów obsługi osób niewidomych i niedowidzących. Sieć we współpracy z Fundacją JiM prowadzi także akcję „Ciche godziny”, która jest skierowana do klientów ze spektrum autyzmu. Polega ona na ograniczeniu (w wybranych godzinach) bodźców dźwiękowych i świetlnych w sklepach Lidl Polska.

Jako duża sieć handlowa czujemy odpowiedzialność za środowisko i promowanie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy wykorzystać zasięg naszego oddziaływania. Mając na uwadze potrzeby naszego otoczenia, promujemy prospołeczne i proekologiczne postawy wśród naszych klientów, dostawców, pracowników i partnerów. To dla nas ważne, abyśmy wspólnymi siłami działali w kierunku pozytywnych zmian – w końcu działanie zaczyna się od jednostki, a dzięki współpracy możemy dużo więcej osiągnąć – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs & CSR w Lidl Polska.

Razem możemy więcej!

W ramach spotkań z różnymi grupami interesariuszy, Lidl Polska jest od wielu lat obecny na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Sieć zorganizowała spotkanie ze swoimi największymi dostawcami – Supplier Day. W jego trakcie zaproszeni interesariusze mogli spotkać się z Włodzimierzem Wlaźlakiem, Prezesem Lidl Polska oraz Wojciechem Grohnem, Członkiem Zarządu Lidl Polska. Celem spotkania było zaprezentowanie planów oraz zasad współpracy wraz z przedstawieniem wytycznych ESG i CSR.

Lidl prowadzi również dialog ze stowarzyszeniami, inicjatywami branżowymi, mediami i organizacjami pozarządowymi, takimi jak Caritas, WOŚP, WWF czy UNGC, które przyglądają się działalności sieci i są ważnymi partnerami w rozwoju bardziej zrównoważonych rozwiązań. Wspólnie z GLOBAL G.A.P i innymi partnerami Lidl ustanowił nowy standard różnorodności biologicznej w europejskiej produkcji owoców i warzyw.Źródło: Prowly
Fot: mat. prasowetagi: Lidl , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,