Handel

Pół miliarda transakcji w Programie Polska Bezgotówkowa w 2023 r.

Czwartek, 29 lutego 2024
Fundacja Polska Bezgotówkowa kończy kolejny rok działalności z dalszym wzrostem aktywności terminali w ramach prowadzonego Programu Polska Bezgotówkowa. Na przestrzeni minionego roku Fundacja odnotowała znaczący wzrost w liczbie zrealizowanych transakcji, których tylko w 2023 r. było blisko pół miliarda.
Do końca grudnia 2023 r. do Programu Polska Bezgotówkowa dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych. Za pomocą terminali tradycyjnych i tych w telefonie, zrealizowano od początku trwania Programu blisko 1,8 mld transakcji płatniczych na łączną kwotę przekraczającą 110 mld zł.

Wśród mikroprzedsiębiorców największy przyrost liczbowy i procentowy urządzeń odnotowano w branży kosmetycznej (+13,3%), a najwyższy wzrost transakcyjny rok do roku (+31,9%) osiągnęły branże związane z ochroną zdrowia. Pod względem wzrostu liczby transakcji w ostatnim roku wyróżniły się: branża edukacyjna (+28,3%) oraz usługowa (+25,4%).

Wysoką dynamiką w roku biegłym cechował się również sektor publiczny – liczba transakcji przekroczyła 8 mln, natomiast ich wartość osiągnęła 1,3 mld zł. Obrót na terminalach zainstalowanych w sektorze publicznym wzrósł w porównaniu do 2022 r. o 28,5%.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy rosnące zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi wśród konsumentów, a w konsekwencji – również wśród przedsiębiorców. Zmiana naszych przyzwyczajeń następuje stopniowo dzięki rozwojowi technologii i zmianie preferencji zakupowych. W 2023 roku już blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo, co oznacza, że dokonaliśmy kolejnego skoku w dziedzinie płatności, stając się w tym obszarze jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w Europie – komentuje Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się nowoczesne rozwiązania mobilnych terminali w telefonie. Do końca 2023 r. ponad 6 tys. przedsiębiorców skorzystało z tego rozwiązania w ramach Programu, co daje 63% wzrost w porównaniu do 2022 r.

Nie możemy zapominać również o trendzie, który obserwujemy już od pewnego czasu, a który będzie wyznaczał kierunki rozwoju technologii na najbliższe lata, czyli konwergencji wielu rozwiązań dla firmy i rozwiązań wieloaplikacyjnych. Przedsiębiorcy wraz z rozwojem biznesu oraz zmianą potrzeb rynkowych - coraz częściej decydują się na instalację terminali z rozbudowanymi i mobilnymi systemami obsługi klientów. Tego typu cyfrowe rozwiązania - wraz z integracją z innymi urządzeniami - stają się centrum zarządzania systemem finansowym firmy i znacząco ułatwiają jej prowadzenie – dodaje Joanna Erdman.

Program Polska Bezgotówkowa pomógł wielu przedsiębiorcom pokonać barierę kosztową oraz poznawczą związaną z akceptacją płatności bezgotówkowych. W ramach Programu można skorzystać z 12-miesięcznego okresu finansowania terminali i aplikacji płatniczych na urządzenia mobilne. Fundacja pokrywa również koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu rocznego na jeden terminal.

Fundacja rozwija program edukacyjny dla przedsiębiorców chcących założyć lub stale rozwijać swój biznes - praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia działalności można znaleźć w postaci webinarów, artykułów i e-booków na stronie Akademii Przedsiębiorcy: https://polskabezgotowkowa.pl/dla-firm/akademia-przedsiebiorcy/.Źródło: solski communications
Fot: mat prasowetagi: Polska Bezgotówkowa , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,