Wiadomości

ID Logistics odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów

Środa, 21 lutego 2024
ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, podsumował przychody za IV kwartał i 2023 rok.
Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Ostatni kwartał roku finansowego 2023 charakteryzował się przyspieszeniem wzrostu przychodów w ID Logistics, stymulowanym uruchomieniem znaczących projektów w kilku, kluczowych krajach w Europie i po drugiej stronie Atlantyku. Grupa jest doskonale przygotowana do kontynuacji dynamicznego rozwoju w roku 2024".

PRZYSPIESZONY WZROST PRZYCHODÓW W IV KWARTALE: +14,5%

W IV kwartale 2023 r. przychody ID Logistics wzrosły o 14,5% do 776,2 mln euro. Wynik ten obejmuje przychody firmy Spedimex, przejętej i konsolidowanej od 1 czerwca 2023 r. Po skorygowaniu o efekt zmian w zakresie konsolidacji a także o ogólnie niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, wzrost wyniósł 11,9%, w porównaniu z IV kwartałem 2022 r.
  • Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów w USA, na poziomie 34,1% w ujęciu like-for-like;
  • W Europie (z wyłączeniem Francji) wzrost przychodów wyniósł 10,5%, na co wpływ miały przede wszystkim wyniki osiągnięte w Polsce i we Włoszech, a także rozpoczęcie działalności w Wielkiej Brytanii;
  • Spadek przychodów we Francji, rynku macierzystym Grupy, (-5,9% w IV kw. 2023 r. vs. IV kw. 2022 r.) jest wynikiem trendów obserwowanych we wcześniejszych kwartałach, głównie spadku wolumenów konsumpcji i przełożenia na 2024 rok planowanego otwarcia części nowych lokalizacji.
ID Logistics zakończył 2023 rok osiągając przychody na poziomie 2,747 mld euro, co przekłada się na  wzrost o 10,7% (+7,2% w ujęciu like-for-like). W minionym roku Grupa uruchomiła 22 nowe magazyny.

NOWE KONTRAKTY I CENTRA DYSTRYBUCJI W EUROPIE I USA

W IV kwartale ID Logistics odpowiadał na kolejne zapytania ofertowe i przystąpił do wielu przetargów.

Grupa wygrała lub rozpoczęła realizację nowych kontraktów, m.in.:
  • We Francji, AB inBev powierzył ID Logistics zarządzanie dwoma centrami logistycznymi o powierzchni odpowiednio 32 tys. mkw. i 60 tys. mkw., w celu zoptymalizowania przepływów dystrybucji do dużych sieci detalicznych oraz kawiarni, hoteli i restauracji.
  • W Włoszech sieć handlowa Carrefour powierzyła ID Logistics zarządzanie centrum dystrybucyjnym dedykowanym obsłudze artykułów spożywczych, o powierzchni 42 tys. mkw., w okolicy Mediolanu. Otwarcie nowego centrum dystrybucji blisko rok po uruchomieniu pierwszego oddziału ID Logistics we Włoszech potwierdza zdolność Grupy do budowania trwałych relacji z długoletnimi klientami.
  • W Stanach Zjednoczonych ID Logistics rozwija ofertę skierowaną do producentów z branży FMCG. Grupa rozpoczęła współpracę z wiodącym producentem środków czystości, zarządzając operacjami logistycznymi w magazynie zlokalizowanym w okolicach Chicago. ID Logistics został także wybrany przez amerykańską i międzynarodową firmę specjalizującą się w produkcji napojów i przekąsek do zarządzania operacjami logistycznymi i co-packingiem w dwóch magazynach w Atlancie, o łącznej powierzchni 118 tys. mkw.

REKORDOWY WZROST PRZYCHODÓW ID LOGISTICS W POLSCE

Jednym z kluczowych rynków dla Grupy ID Logistics jest Polska. W IV kwartale Grupa utrzymała tu dynamiczne tempo rozwoju, odnotowując rekordowo wysoki wzrost przychodów.

„W 2022 roku przychody ID Logistics na polskim rynku wyniosły 984 mln zł, w ubiegłym roku wzrosły do blisko 1,5 mld zł. Tak imponujący wynik jest potwierdzeniem skuteczności przyjętej strategii i zaangażowania naszych zespołów” mówi Carlos Tavares, dyrektor finansowy ID Logistics w Polsce.

W 2023 r. działania ID Logistics ukierunkowane były przede wszystkim na wzmocnienie współpracy z klientami z branży retail, FMCG, e-commerce, fashion i beauty w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i obsługi magazynowej. Spółka rozpoczęła realizację nowych projektów a także optymalizację kosztów. Na osiągnięty wynik miał wpływ, zakończony w IV kwartale, strategiczny proces transformacji i integracja z firmą Spedimex, kluczowym graczem na polskim rynku logistyki kontraktowej dla fashion, e-commerce i beauty (przejęcie 100% udziałów w czerwcu 2023). Szybki wzrost odnotowała też, uruchomiona w 2022 r., spółka IDEO by ID Logistics, pełniąca rolę Control Tower dla przepływów towarów dla branży FMCG w transporcie drogowym, kolejowym i multimodalnym.

W ubiegłym roku ID Logistics otworzył w Polsce 3 nowe magazyny dla firm z sektora fashion, wyposażenia wnętrz i e-commerce. Obecnie zarządza 39 centrami dystrybucyjnymi o łącznej powierzchni ponad 1 mln mkw. i jest gotowy na dalszą ekspansję.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

W 2024 r. ID Logistics będzie nadal wspierać światowych liderów w organizacji i optymalizacji łańcuchów dostaw, szczególnie w branżach takich jak handel detaliczny, e-commerce, fashion, dóbr konsumpcyjnych i dóbr luksusowych. Rozwój biznesu w USA i Polsce, wynikający z inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich dwóch lat, oraz niedawne rozpoczęcie działalności we Włoszech i Wielkiej Brytanii, potwierdzają skuteczność przyjętej strategii.Źródło: ID Logistics
Fot: mat. prasowetagi: ID Logistics , wyniki finansowe , logistyka , transport , magazynowanie , handel , sprzedaż , rynek spożywczy ,