Z rynku FMCG

Henkel Polska wyróżniony w badaniu Diversity IN Check

Poniedziałek, 29 maja 2023
Henkel Polska już po raz kolejny znalazł się na liście najbardziej włączających i dbających o różnorodność firm w zestawieniu Diversity IN Check, badania przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce. W tym roku zostało do niego zakwalifikowanych 36 organizacji, a spośród nich wyłoniono 11 liderów, którzy osiągnęli w klasyfikacji końcowej ponad 80 proc. możliwych do uzyskania punktów.
Badanie Diversity IN Check wskazuje liderów różnorodności i diagnozuje stopień, w jakim dana organizacja jest zaangażowana w tworzenie inkluzywnego środowiska pracy oraz umożliwia firmom wzajemne edukowanie i inspirowanie się najlepszymi praktykami.

- Różnorodność, równość i inkluzja są integralną częścią kultury Henkla i ważnym elementem strategii już od wielu lat. Zetknięcie się unikalnych perspektyw w poczuciu akceptacji i przynależności pozwala nie tylko odważniej działać, ale przede wszystkim pomaga tworzyć przyszłość pozbawioną stereotypów, w której jest miejsce dla każdego. Rzeczywistym odzwierciedleniem tych idei jest grupa Steering Committee DEI, którą powołaliśmy do życia w Henklu. W ramach tego zespołu pracownicy spotykają się i dzielą doświadczeniami, a także przedstawiają pomysły na zmiany. W czasach dużego niepokoju i chaosu potrzebujemy ludzi o różnych światopoglądach, wykształceniu, kompetencjach, doświadczeniu, patrzących na świat z różnych punktów widzenia. To czyni nas silniejszymi, wspiera kreatywność  i składa się na sukces firmy. Zależy nam na stałym doskonaleniu działań z obszaru różnorodności, by były one odpowiedzią na aktualne i przyszłe potrzeby. Dużą rolę odgrywa tu także mierzenie skuteczności dotychczas podejmowanych aktywności, gdyż pozwala gruntownie sprawdzić naszą dojrzałość w obszarze różnorodności. W tym roku ponownie udowodniliśmy, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Jesteśmy z tego powodu dumni i jeszcze bardziej zmotywowani do podejmowania kolejnych kroków w obszarze DEI! – podkreśla Kamila Winiarczyk, Talent Acquisition & Development Manager, HR Business Partner Henkel Consumer Brands & Hair Professional w Henkel Polska.

Badanie jest organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, inicjatora  i partnera przedsięwzięć kluczowych dla CSR, ESG i DEI w Polsce. Diversity IN Check to narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza, który oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, pomagających organizacjom na całym świecie przygotować np. strategie i raporty zrównoważonego rozwoju. Są to m.in. Sustainable Development Goals, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz ISO 26000 i ISO 30415, dotycząca stricte Diversity and Inclusion. Pytania, które zadawano pracodawcom, obejmowały cztery obszary tematyczne: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów.

Tegoroczna lista firm zakwalifikowanych do zestawienia Diversity IN Check została ogłoszona 25 maja podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności.Źródło: Henkel


tagi: Henkel Polska , Diversity IN Check , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,