Wiadomości

Polacy piją coraz mniej wódki

Czwartek, 25 maja 2023
Rynek napojów spirytusowych w Polsce przechodzi wyraźne zmiany, co najlepiej ilustrują najnowsze statystyki – informuje Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. W 2022 roku odnotowano istotny spadek sprzedaży, zwłaszcza w kategorii wódek czystych, który wyniósł ponad 10% (GUS).
Natomiast całkowity wolumen sprzedaży napojów spirytusowych obniżył się o 5% w porównaniu do poprzedniego roku. Pierwszy kwartał 2023 roku potwierdza tę tendencję. Analiza sprzedaży w tym okresie wskazuje 15,5% spadek wolumenu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (GUS).

Powyższe czynniki, spotęgowane opłatą od małych formatów, spowodowały wyraźny spadek ich popularności. Analiza danych GUS z lat 2020-2022 wykazała, że wolumen sprzedaży tych produktów zmniejszył się o ponad 18%.

Rosnąca inflacja, gwałtowny wzrost kosztów energii, surowców i opakowań szklanych oraz spowodowane tym zwiększenie nakładów na produkcję przyczyniły się do podniesienia cen – wyjaśnia Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Istotnym aspektem, wpływającym na ceny, było również wprowadzenie w ubiegłym roku tzw. „Mapy Akcyzowej” skutkującej 10% wzrostem akcyzy na wyroby spirytusowe w 2022 roku oraz planowaniem corocznych podwyżek tego podatku o 5% w latach kolejnych, do roku 2027.

„Należy również podkreślić występującą w branży alkoholowej lukę akcyzową wynikającą z różnych sposobów opodatkowania etanolu w zależności od rodzaju wyrobu alkoholowego” – przyznaje Witold Włodarczyk. Luka ta objawia się dysproporcją w relacji udziałów rynkowych do wartości akcyzy wpłacanej do budżetu państwa. „Branża spirytusowa generując 39% ogólnego spożycia alkoholu w kraju, wpłaca aż 70% akcyzy realizowanej przez całą branżę alkoholową. Jednocześnie branża piwna jest odpowiedzialna za ponad 50% spożycia alkoholu przez Polaków, a wpłaca do budżetu jedynie 25% akcyzy wygenerowanej przez całą branżę alkoholową” – wyjaśnia prezes ZP PPS.

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy w branży spirytusowej wyraźny trend premiumizacji. Jak zauważa ZP PPS, objawia się on między innymi poprzez nasilenie zainteresowania takimi kategoriami, jak: whisky, gin czy rum. Jak wynika z raportu Insight Analyst w Nielsen IQ, w ostatnich dwóch latach rum oraz gin odnotowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży. „Z roku na rok notuje się również rosnące zainteresowanie polskimi alkoholami regionalnymi. Mamy tu na myśli okowity, nalewki czy wódki regionalne produkowane w niewielkich destylarniach. Wśród konsumentów obserwujemy entuzjastyczne podejście do miksologii oraz paringu, a więc sztuki przygotowywania koktajli oraz dobierania ich do potraw i innych napojów. Niestety, wielu konsumentów napotyka problemy z dostępnością wysokiej jakości wyrobów z lokalnych rodzinnych manufaktur, co ogranicza ich możliwości eksperymentowania z różnymi smakami” – przyznaje Witold Włodarczyk.

W tym kontekście ZP PPS zaleca umożliwienie sprzedaży wyrobów przez Internet, co byłoby korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla lokalnych producentów. „Dzięki temu, konsumenci mogliby łatwo znaleźć i zamówić unikalne produkty z różnych regionów kraju, a mali producenci – rozwinąć swoją działalność i dotrzeć do grupy klientów zainteresowanych produktami premium. Dodatkowo, sprzedaż online umożliwia producentom prowadzenie efektywniejszej dystrybucji, co z kolei może przynieść korzyści finansowe i pozwolić na inwestycje w rozwój i ulepszanie swoich produktów” – mówi Witold Włodarczyk.Źródło: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
Fot: Pixabaytagi: ZP PPS , wódka , alkohole , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,