Handel

Branża spożywcza przygotowana do konkurowania z firmami zagranicznymi

Środa, 19 kwietnia 2023
Łącznie aż 42 proc. firm spożywczych z sektora przemysłowego uważa, że z perspektywy posiadanego parku maszyn i urządzeń branża jest równie dobrze lub nawet lepiej przygotowana do konkurowania w porównaniu z firmami zagranicznymi – wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce. Ponadto nakłady na odnowienia parku MiU w najbliższym czasie planuje podnieść 28 proc. firm z branży, a 25 proc. – zwiększyć automatyzację. Niemal 60 proc. ankietowanych przyznało, że finansując takie inwestycje posiłkuje się środkami zewnętrznymi.
Co trzeci przedsiębiorca (30 proc.) z branży spożywczej uważa, że branża jest równie dobrze przygotowana do konkurowania, z perspektywy posiadanego parku maszyn i urządzeń, co firmy zagraniczne. Co czwarty (22 proc.) jest zdania, że w jednych obszarach jest ona bardziej konkurencyjna a w innych mniej, z kolei jeden na ośmiu (12 proc.) sądzi, że kondycja sektora w tym zakresie jest nawet lepsza. Jeden na trzech respondentów (29 proc.) uważa natomiast, że zagraniczne podmioty mają lepsze parki maszyn i urządzeń.  
Duża część przedsiębiorców z branży spożywczej uważa, że ich parki maszyn i urządzeń nie odbiegają od tych, posiadanych przez podmioty zagraniczne. W pewnym stopniu wpływa to na gotowość branży do większej dywersyfikacji rynków i koreluje ze wzrostem sprzedaży zagranicznej. Widać to w wynikach naszego badania. Niższe niż oczekiwane przychody ze sprzedaży krajowej, raportowane w ostatnim badaniu, firmy starały się zrównoważyć szukając innych możliwości sprzedaży swoich produktów. 28 proc. respondentów oceniło, że zwiększyło dywersyfikację rynków, a 32,6 proc. przyznało, że poprawiła się ich kondycja w obszarze sprzedaży zagranicznej. To jak wyglądać będzie sytuacja w tym roku zależy przede wszystkim od tego, jak przedsiębiorcy poradzą sobie w wymagającym otoczeniu biznesowym. Z naszego badania wynika, że dla branży spożywczej największym wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie inflacja, wysokie ceny energii oraz rosnące koszty zakupu surowców potrzebnych do produkcji – mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO Siemens Financial Services w Polsce.

Mimo wymagającej sytuacji część przedsiębiorców stara się inwestować

Nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń w minionym roku podniosło 31 proc. firm z branży spożywczej, a w najbliższym czasie takie inwestycje chce zwiększyć 28 proc. Z kolei automatyzację w ostatnim roku podniosło 21 proc., a w nadchodzących miesiącach takie działania przewiduje 25 proc.

Dobrym prognostykiem na przyszłość jest to, że część przedsiębiorców z tej branży planuje inwestować w nowe technologie. Należy przypuszczać, że w pewnym stopniu pozwoli to im poradzić sobie z presją płacową i rosnącymi kosztami zatrudnienia, a tym samym wpłynie pozytywnie na konkurencyjność branży w nadchodzących miesiącach. Na zdolność do podejmowania rynkowej rywalizacji z pewnością wpłynie też odpowiednie wykorzystanie wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów udzielających finansowania. Warto bowiem podkreślić, że łącznie niemal 60 proc. ankietowanych w naszym badaniu przyznało, że inwestując w park maszyn i urządzeń korzysta z finansowania zewnętrznego – 14,1 proc. korzysta wyłącznie z takich środków, a 44,6 proc. stawia na dywersyfikację. To wspiera ich płynność finansową i ułatwia zarządzanie biznesem – mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.Źródło: Siemens Financial Services
Fot: AdobeStock


tagi: rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,