Z rynku FMCG

Najpopularniejsze superowoce lutego - badania Kantar

Środa, 01 marca 2023
Wśród najpopularniejszych owoców jagodowych lutego Kantar wymienia borówki, maliny, truskawki oraz przetwory z czarnej porzeczki i aronii. Najbardziej wzrosło spożycie borówki i malin. W przypadku borówki wzrost ilości konsumentów w skali roku - luty do lutego - wyniósł 35%, w 2 lata 72%, a w skali 3 lat - 82%. Od początku realizacji badań liczba konsumentów borówki wzrosłą z 5,5 do 10 mln.
Stały monitoring konsumpcji zleca Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw. Badania przeprowadziła firma Kantar Public w ramach projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, II etap”.

Badania finansowane są ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Dostarczają informacji na temat liczby konsumentów i częstotliwości konsumpcji poszczególnych gatunków. Dane dotyczące konsumpcji kilkudziesięciu gatunków owoców i warzyw dostępne są na stronie WczorajNaTalerzu.pl

Konsumpcja superowoców w lutym

W lutym najpopularniejszym owocem jagodowym były borówki.

Borówki w lutym (w tygodniu poprzedzającym badanie) jadł co trzeci dorosły Polak (31%). Jedna czwarta populacji dorosłych Polaków jadła maliny (25%) i truskawki (20%).

1a.JPG

Na kolejnych miejscach znalazła się czarna porzeczka i aronia. Konsumpcję przetworów tych gatunków deklarowało w styczniu 17% i 14% Polaków.

Wzrost liczby konsumentów owoców w lutym

W porównaniu do lutego 2022 roku wzrosło spożycie borówek (o 8 p.p.) i malin (o 3 p.p.). W przypadku borówek oznacza to realny wzrost liczby konsumentów o 35%, w przypadku malin o 14%.

2a.JPG

35% procentowy wzrost ilości konsumentów borówki oznacza 2,6 mln nowych konsumentów. Borówki w styczniu jadło aż 10 mln osób. W przypadku malin 14% oznacza 1 mln nowych konsumentów.

W porównaniu z lutym 2022 roku, liczba konsumentów borówki wzrosła o 72%, tj. o 2,6 mln osób.

3a.JPG

W przypadku malin o 67% (3,2 mln), a truskawek o 50% (2,6 mln). W skali dwóch lat - luty do lutego - w przypadku aronii wzrost ilości konsumentów wyniósł 25% (1 mln), czarnej porzeczki 20% (0,9%).

W skali 3 lat, w porównaniu "luty 2023 do lutego 2020 roku" spożycie borówki wzrosło o 82%, z 5,5 mln do 10 mln konsumentów.

Wzrost ilości konsumentów malin ​od 2020 roku wyniósł 56%, a truskawek 50%.

Wyniki badań konsumpcji 2020-2023

Monitoring konsumpcji pozwala poznać konsumentów kilkudziesięciu gatunków. Badania są realizowane od lutego 2020 przez firmę KANTAR Public we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Aktualizowane wynik dotyczące kilkudziesięciu gatunków są publicznie dostępne na stronie WczorajNaTalerzu.pl

4a.JPG


Źródło: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i WarzywBadanie zrealizowano w dniach 15-20 lutego 2023 r., na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI).

Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania 21 gatunków w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

Przechwytywanie.JPG

Opracowanie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw w ramach realizacji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, II edycja”.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


tagi: superowoce , Kantar , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,