Wiadomości

SM Mlekpol podsumowuje 2022 rok

Poniedziałek, 28 listopada 2022
Pierwsze półrocze 2022 roku było niezwykle wymagające dla całej branży FMCG. Gdy ustały ograniczenia gospodarcze związane z pandemią, w Ukrainie wybuchła wojna, która tylko pogłębiła trudności. W jej obliczu – na producentach żywności, w tym również na SM Mlekpol, jako liderze rynku mleczarskiego, spoczęła szczególna odpowiedzialność za zapewnienie polskim konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego.
Największe wyzwania 2022 roku

Wojna w Ukrainie spowodowała zatrzymanie wymiany handlowej materiałów i surowców oraz zaburzenia łańcuchów dostaw. Rekordowo wysoka inflacja wywołała dynamiczny wzrost kosztów przetwórstwa. Dzięki doświadczeniu, optymalizacji i zmianie kierunków produkcji Mlekpol wyszedł jednak z tej sytuacji obronną ręką. Realnym zagrożeniem stało się natomiast możliwe ograniczenie dostaw energii. Racjonowanie zużycia paliw, które są niezbędne w procesie przetwórstwa żywności, okazało się koniecznością.

W SM Mlekpol wprowadzono rozwiązania techniczne pozwalające na dywersyfikację paliw stosowanych do produkcji energii cieplnej. Spółdzielnia z gazu ziemnego produkuje własną energię elektryczną i energię cieplną charakteryzujące się bardzo niskimi emisjami. Pozwala to na zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jak również na dywersyfikację źródeł zasilania firmy energią elektryczną, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego - mówi Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol.

Priorytetem od zawsze są dostawcy i konsumenci

Niezwykle ważnym zadaniem w mijającym roku, ale także priorytetem na najbliższe lata, jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego. Aby je zagwarantować, Spółdzielnia zadbała o stworzenie warunków opłacalności wytwarzania mleka w gospodarstwach i utrzymanie ciągłości produkcji w zakładach przetwórczych. Mlekpol, dzięki wysokiej specjalizacji swoich 13 zakładów, jest w stanie dynamicznie dostosowywać produkcję i ukierunkowywać sprzedaż w zależności od potrzeb partnerów handlowych oraz konsumentów.

SM Mlekpol jest zbudowana na solidnych filarach, które to umacnia od ponad 40 lat. Podstawą jest wysoka jakość mleka dostarczanego przez rolników-członków Spółdzielni, co pozwala produkować najlepszej jakości, zdrowe produkty, które trafiają na rynek. Stosujemy innowacyjne technologie i unikalne receptury, kładąc duży nacisk na wyjątkowy smak i prosty skład. Sprawna organizacja transportu oraz oferowany serwis umożliwiają codzienną obecność znanych konsumentom marek na sklepowych półkach. Od początku swojego istnienia Mlekpol pracował na swoją renomę i zaufanie konsumentów, teraz w trudnej sytuacji przekonaliśmy się, że są oni wobec nas lojalni i z chęcią sięgają po sprawdzone marki, które znają od lat. - mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol

Inwestycje to podstawa

W 2022 roku Mlekpol kontynuował inwestycje rozpoczęte w roku poprzednim. Były to duże przedsięwzięcia, związane przede wszystkim z unowocześnieniem parku maszynowego oraz automatyzacją procesów produkcyjnych, mające na celu ograniczenie uciążliwości pracy oraz zwiększenie wydajności i efektywności produkcji, a także redukcję kosztów utrzymania. Ponadto niezwykle istotne są dla Spółdzielni inwestycje proekologiczne. W zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie i w zakładzie Mlekpolu w Zambrowie uruchomione zostały systemy kogeneracji, które dają możliwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z niskoemisyjnych źródeł. W ramach gospodarki obiegu zamkniętego w zakładzie w Grajewie zakończona została z kolei modernizacja oczyszczalni ścieków, obejmująca budowę dodatkowego modułu – biogazowni i produkcji energii elektrycznej.

Sukcesy mimo przeszkód

Największą siłą Spółdzielni są ludzie, którzy ją tworzą: dostawcy mleka, pracownicy i partnerzy. To dzięki ich ciężkiej pracy Spółdzielnia zajęła w tym roku między innymi zaszczytne 2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich, została laureatem w konkursie „Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie” oraz otrzymała laur „Najlepszym z Najlepszych”. Natomiast produkty Mlekpolu zajmowały najwyższe miejsca w najważniejszych branżowych konkursach, takich jak: Złote Innowacje, Lider Forum, Złoty Paragon, Dobry Produkt, Good Cheese czy Konsumencki Lider Jakości.

Wyniki i najbliższe cele

Mlekpol, jako spółdzielnia mleczarska dysponująca największymi w Polsce zasobami własnego surowca, tj. przetwarzająca 17% mleka produkowanego w polskich gospodarstwach, sprzedaje zagranicę blisko 30% całej produkcji. Stąd handel wewnątrz Unii Europejskiej oraz eksport są dla Mlekpolu niezwykle istotne. Produkty Spółdzielni trafiają do ponad 100 krajów na całym świecie, a najpopularniejsza polska marka mleka Łaciate dociera aż na 6 kontynentów. Wysokie kursy walut powodują, że sprzedaż poza granice Polski jest opłacalna, dlatego Mlekpol będzie dbał o utrzymanie jej na jak najwyższym poziomie. Stabilna i własna baza surowca to duża wartość i siła firmy, która pozwala realizować zamówienia stałych klientów, jak i pozyskiwać nowych. Jest to o tyle istotniejsze, że wiele rządów, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego swoim obywatelom, otworzyło się na większą dywersyfikację kierunków importu.

Podsumowanie działalności gospodarczej Mlekpolu nie obejmuje jeszcze danych z całego roku 2022, jednak prognozy pokazują, że wyniki nie będą gorsze niż w roku ubiegłym.

Spółdzielnia działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podejmuje liczne przedsięwzięcia z myślą o lokalnej społeczności i środowisku naturalnym. Systematycznie rozwija także produkcję. Co roku oferta Mlekpolu poszerza się o kolejne, zgodne z aktualnymi trendami i potrzebami konsumenckimi, nowości. Wszystko to sprawia, że ten czołowy producent nabiału w Polsce prężnie się rozwija, odnotowując kolejne rekordy w skupie, przetwórstwie i sprzedaży produktów nabiałowych w Polsce i za granicą.Żródło: SM Mlekpol
Fot: mat. prasowetagi: SM Mlekpol podsumowanie roku , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,