Wiadomości

W 2022 roku obroty grupy Velvet CARE przekroczą pułap 1 mld pln

Poniedziałek, 26 września 2022
Prezes firmy Artur Pielak - Velvet CARE
W 2022 roku spółka Velvet CARE planuje dołączyć do elitarnego grona firm, których obroty roczne przekraczają 1 mld pln. Firma ogłasza tę informację podczas konferencji, kiedy to świętuje: 125-lecie powstania kluczewskiej papierni, 25-lecie wprowadzenia marki Velvet na rynek polski i rozruch trzeciej już maszyny papierniczej MP8, efekt ostatnich kilkuset milionowych inwestycji. Jednocześnie zarząd spółki wytycza kolejny ambitny cel: Strategię 2025, której zwieńczeniem ma być osiągnięcie obrotu 2 mld pln. 125 lat historii …

125 lat historii …

Velvet CARE to dziś największy i jeden z najnowocześniejszych zakładów papierniczych w Polsce i w Europie Środkowej. Fabryka w Kluczach k/Olkusza została założona w 1897 roku. Jest to najstarszy w Polsce i wciąż działający nieprzerwanie od 125 lat zakład przemysłu papierniczego, choć produkowany asortyment zmieniał się przez lata. To tutaj w latach 60.-80. XX wieku wytwarzano m.in. wysokiej jakości papier wykorzystywany do produkcji książek, encyklopedii i zeszytów szkolnych. Obecnie w zakładzie wytwarza się wyłącznie wyroby z bibułki celulozowej – takie jak papiery toaletowe, ręczniki papierowe i chusteczki.

Znacząca data w historii kluczewskiego zakładu to rok 1996, kiedy to stał się on częścią amerykańskiego koncernu International Paper. W rok później, w stulecie istnienia fabryki, wprowadzono na rynek polski markę Velvet - pierwszą markę celulozowego papieru toaletowego i chusteczek higienicznych, do dziś najpopularniejszą markę wyrobów higienicznych wśród Polaków.

W 2003 roku firmę przejął inny amerykański koncern – Kimberly Clark i włączył kluczewską fabrykę do globalnej sieci swoich zakładów dostarczających produkty na rynki europejskie. Dekadę później Kimberly Clark zdecydował o wycofaniu się z Polski i tak, w sierpniu 2013 roku, powstała firma Velvet CARE, w skład której weszła fabryka w Kluczach oraz biuro handlowe w Warszawie. Na czele firmy stanął wtedy 4-osobowy zarząd, złożony z doświadczonych menedżerów związanych z fabryką od lat, a głównym udziałowcem został fundusz Avallon MBO.

Polak potrafi, czyli dynamiczny rozwój od 2013 roku

Velvet CARE, już jako niezależna firma prowadzona przez zarząd składający się z polskich menadżerów, niezwłocznie opracowała nową ambitną strategię rozwoju firmy, by stać się liderem w Polsce i w Europie Środkowej. Do jej realizacji potrzebne były inwestycje na wielką skalę.

Wprawdzie zakład produkcyjny w Kluczach był modernizowany przez amerykańskich inwestorów (w latach 1996-2013), jednak dopiero skala inwestycji oraz tempo ich wprowadzania po roku 2013 budzą prawdziwy podziw.

W momencie powstania w 2013 roku firma Velvet CARE dysponowała jedną maszyną papierniczą, pięcioma liniami przetwórczymi i jednym magazynem oraz zatrudniała 280 osób. Jej obroty wynosiły wtedy ok. 217 mln pln a zdecydowana większość asortymentu firmy była oferowana pod marką Velvet.

Zgodnie z nową strategią, w 2013 roku firma Velvet CARE stworzyła nowe działy: logistyki, eksportu, zakupów strategicznych i marek własnych. Już w pierwszym roku zainstalowano i uruchomiono też pierwsze nowe linie przetwórcze oraz rozpoczęto współpracę z sieciami handlowymi w ramach produkcji i dostaw marek własnych.

W 2016 roku firma stała się częścią specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Rok później zbudowano w Kluczach nowoczesny magazyn wyrobów gotowych (na blisko 40 tys miejsc paletowych). Największą jednak inwestycją tego okresu, zrealizowaną w 2018 roku, była nowoczesna maszyna papiernicza MP7 wraz z nowym magazynem bibuły oraz instalacja kolejnych nowych linii przetwórczych.

Dzięki tym działaniom, odważnym projektom i inwestycjom, w ciągu pierwszych pięciu lat istnienia firmy podwojono moce produkcyjne zakładu w Kluczach, a skala zatrudnienia Velvet CARE wzrosła do 500 osób. Fabryka była wówczas wyposażona w dwie maszyny papiernicze (wytwarzające razem 93 tys. ton bibułki rocznie) oraz 11 linii przetwórczych umożliwiających przetworzenie wyprodukowanej bibułki w gotowe wyroby jak: papier toaletowy, chusteczki higieniczne i uniwersalne oraz ręczniki papierowe.

W 2018 roku nastąpiła zmiana właścicielska, większościowy pakiet po funduszu Avallon przejął fundusz Abris Capital Partners. Był to początek kolejnego ważnego etapu rozwoju spółki.

W 2020 roku Velvet CARE zrealizowała pierwszą akwizycję w historii firmy, tj. przejęła czeską spółkę Moracell - największego producenta papierowych wyrobów higienicznych w Czechach, którego siedziba znajduje się w Žabčicach k/Brna (mieści się tam fabryka, magazyn oraz biuro komercyjne). W ten sposób powstała grupa Velvet CARE.

W tym samym roku podjęto też decyzję o kolejnych inwestycjach w Kluczach, w tym o budowie drugiej nowej maszyny papierniczej MP8. Plany te zrealizowano w rekordowym tempie 18 miesięcy i tak w grudniu 2021 roku nowa maszyna papiernicza MP8 rozpoczęła produkcję. Produkcję kompletnego ciągu technologicznego wraz z maszyną papierniczą i oprzyrządowaniem powierzono sprawdzonemu skandynawskiemu kontrahentowi – spółce Valmet, a prace budowlane koordynowała firma Klimas współpracująca wcześniej przy innych projektach z Velvet CARE. W ramach tego projektu instalacje wykonywała firma Enki, ten sam zespół sprawdzonych specjalistów, który kilka lat wcześniej uczestniczył w instalacji maszyny papierniczej MP7.

Tym samym w 2022 roku, po uruchomieniu trzeciej już maszyny papierniczej, moce wytwórcze zakładu w Kluczach wzrosły o 60 proc, do poziomu 150 tys. ton rocznie. Zarówno maszyny: MP7 i MP8 to maszyny najnowszej generacji, gwarantujące najwyższą jakość produkcji bibuły o zróżnicowanych parametrach pod względem jej gramatury czy wytrzymałości. Co ważne maszyny te uwzględniają już wysokie wymagania stawiane nowoczesnym parkom maszynowym w zakresie norm środowiskowych czy efektywnościowych. Gwarantują najniższe możliwe wskaźniki zużycia mediów takich jak: gaz, energia elektryczna i woda na jednostkę produkcji, czyli na 1 tonę bibułki.

Co ważne, nowa maszyna papiernicza MP8 umożliwia także zainstalowanie nowych rozwiązań – jak kogeneracja i wytwarzanie bibułki z makulatury zamiast z celulozy – o ile w Velvet CARE zapadnie strategiczna decyzja w tym zakresie.

Partnerzy rozwoju

Obecnie firma dysponuje już trzema maszynami papierniczymi (o wydajności 150 tys. ton) oraz 17 liniami przetwórczymi (w tym dwie znajdują się w czeskim zakładzie Moracell) i 4 magazynami. Grupa zatrudnia już 850 osób w dwóch zakładach produkcyjnych w Polsce i w Czechach.

Ostatnie inwestycje w latach 2020-2022 o wartości 230 mln pln zostały ponownie sfinansowane we współpracy z EBOR oraz BNP Paribas i przeprowadzone w ramach projektu strefowego w Krakowskim Parku Technologicznym. Co ważne, Velvet CARE jako jedna z pierwszych firm w Polsce, uzyskała kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem tzw. SLL (Sustainability Linked Loan). Oznacza to, że firma zobowiązała się do osiągnięcia określonych celów skupionych wokół redukcji zużycia wody, redukcji wagi opakowań, certyfikacji surowców oraz bezpieczeństwa pracy.

2022: silna pozycja i strategiczna dywersyfikacja

Dziś Velvet CARE jest jednym z największych producentów papierowych wyrobów higienicznych w Polsce i Europie Środkowej. W 2022 roku obroty grupy Velvet CARE przekroczą pułap 1 mld pln.

Marka Velvet – od lat lider rynku w Polsce (segment wyrobów markowych), to wciąż marka najpopularniejsza i ciesząca się dużym zaufaniem wśród konsumentów i detalistów w kategorii papierowych wyrobów higienicznych. Od momentu powstania w 2013 roku Velvet CARE rozwija też współpracę z sieciami handlowymi – zarówno w obszarze sprzedaży produktów markowych, jak i produkcji marek własnych. Obecnie oba te filary biznesu mają mniej więcej równoważny udział w obrotach spółki.

Sukcesywnie także rośnie eksport, dziś stanowi 26 proc. przychodów firmy, a produkty docierają do niemalże 30 rynków, głównie Europy. Ważne miejsce zajmuje rynek czeski i słowacki, na którym dystrybutorem produktów z kluczewskiej fabryki jest spółka Moracell. Eksport na rynek krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) koordynowany jest przez spółkę Pantos – partnera i dystrybutora Velvet CARE na region DACH. W ten sposób zarząd spółki dbając o bezpieczeństwo biznesu strategicznie zdywersyfikował przychody firmy.

W ostatnich 5 latach, spółka Velvet CARE osiągała ponad 15-procentowe średnioroczne wzrosty przychodów, co zostało uhonorowane przyznaniem jej dwukrotnie tytułu Diamentu Forbesa w 2021 i 2022 roku.

W trosce o naturę

W 2020 roku firma ogłosiła Eco-Agendę 2025 czyli mapę celów i ambicji, które stawia przed sobą Velvet CARE - rozwijając swój biznes i jednocześnie dbając o środowisko, w którym żyjemy. Firmie zależy na redukcji śladu węglowego, zużycia plastiku oraz mediów. Do tej pory zmniejszono udział plastiku w surowcach o 34 proc. m.in. modyfikując opakowania jednostkowe i zbiorcze czy zmieniając specyfikacje produktów. Firma wprowadziła też na rynek opakowania z 30 proc. zawartością regranulatu (czyli surowca wtórnego) oraz korzysta w 100 proc. z celulozy z zasobów leśnych zarządzanych w sposób zrównoważony.

Znaczący wpływ na realizację tych strategicznych deklaracji mają nowe maszyny papiernicze: MP7 i MP8, które zmniejszyły jednostkowe zużycie wody w procesie wytwórczym łącznie aż o 45 proc. W planach firmy jest dążenie do neutralności węglowej oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii, instalacja kogeneracji czy produkcji bibułki makulaturowej.

Strategia 2025 czyli nowe ambicje


Grupa Velvet CARE konsekwentnie dąży do realizacji ambitnego celu jakim jest pozycja lidera w swojej kategorii nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowej. Strategia firmy zakłada kolejne podwojenie rocznych obrotów do wartości 2 mld pln – przy pozytywnych scenariuszach nawet już w 2025 roku. Tak znaczący wzrost obrotów – z pułapu 1 mld pln w 2022 – będzie możliwy dzięki dalszym inwestycjom: w moce wytwórcze (w planach kolejna maszyna papiernicza MP9), przetwórcze (kolejne sześć linii przetwórczych), budowę nowego magazynu automatycznego (w sumie będzie ich pięć w Kluczach i Žabčicach), dalszą automatyzację produkcji oraz strategiczne akwizycje w regionie Europy Środkowej.

W skrócie:

 • 1897 – rok założenia papierni w Kluczach, najstarszej wciąż działającej w Polsce, obecnie część firmy Velvet CARE,
 • 1997 – rok wprowadzenia marki Velvet na rynek polski, niezmiennie najpopularniejszej marki papierowych wyrobów higienicznych w Polsce,
 • 2013 – rok powstania nowej spółki Velvet CARE, założonej przez 4 kluczowych menedżerów związanych z fabryką w Kluczach i fundusz Avallon MBO,
 • 2016 – rok, w którym Velvet CARE staje się częścią specjalnej strefy ekonomicznej przy Krakowskiem Parku Technologicznym,
 • 2018 – rok uruchomienia nowoczesnej maszyny papierniczej MP7, podwojenie mocy wytwórczych i przetwórczych zakładu od 2013 roku,
 • 2018 – rok, w którym nastąpiła zmiana właścicielska, pakiet udziałów przechodzi w ręce funduszu Abris, a fundusz Avallon wycofuje się z inwestycji,
 • 2020 – rok, w którym dochodzi do pierwszej zagranicznej akwizycji - przejęcia czeskiej firmy Moracell, powstaje grupa Velvet CARE,
 • 2021 – rok, w którym uruchomiono trzecią maszynę papierniczą tzw. MP8, wzrost mocy wytwórczych bibuły w zakładzie w Kluczach do poziomu 150 tys. ton rocznie,
 • Eco-Agenda 2025 – mapa celów i ambicji firmy Velvet CARE uwzględniająca cele zrównoważonego rozwoju firmy,
 • 15 proc. – średnioroczne tempo wzrostu obrotów grupy Velvet CARE w ciągu ostatnich 5 lat, co zostało uhonorowane Diamentami Forbesa w 2021 i 2022 roku,
 • 1,2 mld pln – szacowana wielkość obrotów grupy Velvet CARE na koniec 2022 roku,
 • Strategia 2025 – ambitny plan zakładający podwojenie obrotów z 2022 roku, czyli osiągnięcie pułapu 2 mld pln – najprawdopodobniej już w 2025 roku.

Park maszynowy grupy Velvet CARE w 2022 roku:
 • 3 maszyny papiernicze w Kluczach, z czego MP7 działa od 2018 a MP8 od 2021 roku, łączna wydajność 150 tys. ton bibułki celulozowej,
 • 17 linii przetwórczych, w tym 15 w Kluczach i 2 w Žabčicach, umożliwiające produkcję papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych z uprzednio wyprodukowanej bibułki,
 • 4 magazyny, w tym 3 na terenie zakładu w Kluczach i 1 w Žabčicach.
tagi: Velvet CARE , zakład produkcyjny , inwestycje , rozwój , produkcja , sprzedaż , handel , rynek FMCG ,