Wiadomości

Raport Grupy AMBRA - wzrost sprzedaży i wyników

Czwartek, 15 września 2022
Pomimo pogarszającej się koniunktury Grupa AMBRA odnotowała w roku obrotowym 2021/2022 rekordową dynamikę sprzedaży wynoszącą 15,2%. Wzrost napędzały przede wszystkim wina musujące.
W roku obrotowym 2021/2022 najszybciej, bo o 29,2% rosła sprzedaż win musujących. Największy wkład wniosły: obchodzące jubileusz swojej trzydziestoletniej obecności rynkowej w Polsce DORATO, MUCHA SEKT w Czechach i Słowacji oraz ZAREA w Rumunii. Wina spokojne, które mają największy udział w przychodach grupy wzrosły o 8,2%, czyli zdecydowanie powyżej rynkowego tempa wzrostu tego segmentu.

Sprzedaż na najważniejszym dla Grupy rynku polskim zwiększyła się o 12,0%, a do najchętniej kupowanych produktów - poza winami musującymi – należały wina WINIARNIA ZAMOJSKA oraz PORTADA i CONO SUR. Jeszcze wyższa dynamika sprzedaży została osiągnięta w Rumunii, gdzie przychody wzrosły o 21,4% (w walucie lokalnej). Na rynkach Czech i Słowacji sprzedaż zwiększyła się o 18,7% (w walucie lokalnej).

Zysk operacyjny (EBIT) Grupy AMBRA w kwocie 86,0 mln zł był wyższy o 10,4% w porównaniu z poprzednim rokiem, ale jego dynamika była niższa niż tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży, co spowodowane było wzrostem cen zakupu głównych materiałów i surowców oraz rosnącymi na skutek presji inflacyjnej kosztami logistyki, paliw, energii, mediów i usług.

„Mimo pogorszenia nastrojów konsumenckich osiągnęliśmy bardzo dobrą dynamikę sprzedaży. Nasze produkty, a w szczególności nowości są doceniane przez konsumentów. Będziemy inwestować w dalszy rozwój biznesu: modernizujemy nasze zakłady produkcyjne i czynimy je jeszcze bardziej przyjaznymi dla środowiska. W zakończonym właśnie roku obrotowym obniżyliśmy emisję dwutlenku węgla o 20%, a do końca 2022 r. osiągniemy zerową emisję netto w naszej winiarni w Biłgoraju. Będzie to pierwszy zeroemisyjny zakład w branży alkoholowej w Polsce.” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.

W roku obrotowym 2021/2022 Grupa AMBRA wypracowała zysk netto w kwocie 66,3 mln zł (wzrost o 5,9 mln zł, czyli o 9,7%), a zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był równy 51,8 mln zł i był wyższy o 6,2 mln zł, czyli o 13,5%.

Wyniki finansowe Grupy AMBRA za rok obrotowy 2021/2022

Przechwytywanie.JPG
tagi: Grupa AMBRA , wyniki finansowe , alkohole , sprzedaż , handel , produkcja , rynek spożywczy , FMCG , przemysł spożywczy ,