Wiadomości

MPWiW przedłuża zapisy na akcje w ramach oferty publicznej

Środa, 11 maja 2022
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A., zarządzana przez Janusza Palikota przy silnym zaangażowaniu marketingowym Kuby Wojewódzkiego, przedłuża zapisy na akcje w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji serii K. Zapisy będą przyjmowane do piątku 13 maja br. przez Dom Maklerski BOŚ będący koordynatorem oferty oraz Biuro Maklerskie mBanku wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.
- Po otrzymaniu wielu próśb od potencjalnych inwestorów, podjęliśmy decyzję o nieznacznym wydłużeniu terminów zapisów na akcje. Dotychczasowy harmonogram oferty objął długi weekend majowy, stąd zadecydowaliśmy o dodaniu trzech dodatkowych dni na umożliwienie zapoznania się potencjalnym inwestorom z naszym modelem biznesowym, planami inwestycyjnymi oraz perspektywami rozwoju Spółki i podjęciu ewentualnej decyzji o zainwestowaniu w naszą Spółkę - powiedział Janusz Palikot, Prezes MPWiW.

Zapisy na akcje Manufaktury Piwa Wódki i Wina oferowane zarówno w Transzy Małych Inwestorów (TMI) i Transzy Dużych Inwestorów (TDI) będą przyjmowane do piątku 13 maja br. W przypadku zapisów składanych osobiście w punkcie obsługi klienta (POK) członka konsorcjum detalicznego będzie to możliwe do godz. 17.00. Jednocześnie w przypadku zapisów składanych elektronicznie decyzję można podjąć do godz. 23.59.

Zapisy prowadzone są przez Dom Maklerski BOŚ, który jest koordynatorem oferty oraz Biuro Maklerskie mBanku wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

Inwestorzy w ramach TMI mogą zapisać się na nie mniej niż 10 akcji oraz maksymalnie łącznie na nie więcej niż 15 000 akcji MPWiW (w jednej firmie inwestycyjnej). Do tego celu powinni zaangażować od 540 zł do 810 tys. zł.

Inwestorzy w ramach TDI mogą zapisywać się na nie mniej niż 15 001 akcji oraz maksymalnie na liczbę Akcji serii K zaoferowanych do objęcia w TDI.

Na podstawie memorandum informacyjnego Manufaktura Piwa Wódki i Wina oferuje do 203.371 akcji nowej emisji serii K. Cena emisyjna oferowanych papierów została ustalona przez Walne Zgromadzenie na poziomie 54 zł, co oznacza że zakładane wpływy z oferty wyniosą blisko 11 mln zł. Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości na kapitał obrotowy.

Przydział oferowanych akcji planowany jest 18 maja br. Następnie po rejestracji podniesienia kapitałów w KRS, Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie swoich papierów do obrotu na rynku NewConnect.  Intencją Zarządu Spółki jest, aby akcje nowej emisji serii K oraz część Akcji Istniejących zadebiutowały na rynku regulowanym w II lub III kwartale 2022 roku.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy holding alkoholowy, z silnymi jakościowymi markami piwa regionalnego, konsolidując jednocześnie inne projekty alkoholowe. W ostatnich miesiącach Spółka sfinalizowała przejęcie spółki Doctor Brew. Poza tym w skład Grupy MPWiW wchodzą także (bezpośrednio): Tenczyńska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże, a niebawem po zakończeniu procesu przejęcia również Przyjazne Państwo oraz pośrednio Tenczynek Bezalkoholowe i BUH Distillery. W ramach planowanej rozbudowy zdolności produkcyjnych w 2023 roku przejęta ma zostać także spółka Browar w Niechanowie (obecnie partner biznesowy Emitenta, któremu zlecana jest część produkcji). Wszystkie podmioty w Grupie MPWiW pracują na rzecz maksymalizacji i konsolidacji wyniku. Poszczególne spółki tworzą unikatowy łańcuch wartości uzupełniających się produktów, wspierany przez spójny system sprzedaży oraz marketingu.

Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie Spółki: https://mpwiw.pl/tagi: Janusz Palikot , MPWiW , Manufaktura Piwa Wódki i Wina , zapisy na akcje , oferta publiczna , alkohole , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , przemysł spożywczy ,