Handel

Jak hoduje się kurczaki na mięso?

Wtorek, 26 kwietnia 2022
W styczniu br. Stowarzyszenie Otwarte Klatki zleciło badanie, według którego aż 94,8% ankietowanych nie wie, ile jest rocznie zabijanych kurczaków na mięso w Polsce, mimo że są to najliczniej hodowane i zabijane zwierzęta (Biostat). Mimo to warunki hodowli kurczaków są dla Polaków istotne:
85,3% badanych uważa, że producenci drobiu powinni poprawić warunki, w jakich hodowane są kurczaki na mięso.
  • 75,4% respondentów jest zdania, że sklepy, producenci żywności oraz restauracje powinny rezygnować ze sprzedaży i oferowania mięsa z kurczaków ras szybko rosnących na rzecz kurczaków z ferm o podwyższonym standardzie.
  • Aż 80% ankietowanych twierdzi, że warunki hodowli kurczaków, od których pochodzi kupowane przez nich mięso, są istotne (odpowiedzi „zdecydowanie istotne” – 36,7% i „raczej istotne” – 43,3%). Co więcej, 7 na 10 osób twierdzi, że byłoby w stanie zapłacić wyższą cenę za mięso pochodzące z ferm, które zapewniają zwierzętom lepsze warunki bytu.
  • Dla 85,2% osób istotne, przy zakupie mięsa, są wartości odżywcze kurczaków, od których pochodzi mięso; nieistotne są jedynie dla 7,1% osób (postali udzielili odpowiedzi „trudno powiedzieć”).
wykresy_franken_Obszar_roboczy_1__1_.jpg
wykresy_franken_02__1_.jpg

wykresy_franken_03__1_.jpg

wykresy_franken_04__1_.jpg

wykresy_franken_05__1_.jpg

wykresy_franken_06__1_.jpg

wykresy_franken_07__1_.jpg
tagi: Stowarzyszenie Otwarte Klatki , kurczaki , hodowla , przemysł spożywczy , produkcja , sprzedaż , handel , konsument , badanie opinii publicznej ,