Kategorie produktów

Ulgi i wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

Piątek, 20 kwietnia 2018 Autor: Joanna Kowalska, HURT & DETAL Nr 04/146. Kwiecień 2018
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć lub poszerzyć działalność mogą liczyć na pomoc od państwa. A jak pozyskać ulgi i wsparcie finansowe na swój biznes? Okazuje się, że jest bardzo wiele możliwość. Rozmawiamy z prawniczką o niektórych z nich.
Rząd wprowadził możliwość zwolnienia z opłat ZUS przez 6 miesięcy dla młodych przedsiębiorców – jakie warunki trzeba spełniać i kto może skorzystać z tej ulgi?

Przyjęta przez Sejm ustawa z 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców wprowadziła zupełnie nowe rozwiązanie, tzw. ulgę na start. Polega na tym, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze 6 miesięcy nie będą musieli opłacać składek na ZUS.

Z ulgi może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:
  • podejmuje działalność́ gospodarczą po raz pierwszy,
  • podejmuje działalność́ gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.
Z tego rozwiązania nie skorzystają natomiast przedsiębiorcy, którzy chcą wykonywać pracę na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym i wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jedną z form dofinansowania z samorządu jest tzw. lokalny fundusz pożyczkowy. Kto może z niego skorzystać i na czym polega?

Pomysł utworzenia lokalnych funduszy pożyczkowych polega na tym, iż w programie uczestniczą spółki utworzone przez gminy i stają się pośrednikiem między instytucjami finansującymi a przedsiębiorcami. Kapitał funduszy pożyczkowych jest częściowo finansowany przez gminy, a częściowo przez Centrum Operacyjne „Samorządowa Polska”. To ostatnie zostało stworzone w celu rozwoju wspierania lokalnej działalności gospodarczej, poprzez udzielanie pożyczek na bardzo korzystnych warunkach. Fundusze przyznają pożyczki przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie danej gminy, udzielają im także poręczeń pożyczek i kredytów bankowych, a także umożliwiają  udział w systemie grupowych zakupów towarów i usług.

Pomysł ma zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców do pozostawania na terenie gminy. Pierwszą gminą w Polsce, która uruchomiła taki program były podwarszawskie Ząbki. Firma, która uzyskuje pożyczkę w gminie musi zagwarantować, że zainwestuje kapitał na terenie gminy oraz  zatrudni pracowników pochodzących z tego obszaru.

Oprocentowanie takiej pożyczki to często 0,56% w skali roku, a okres spłaty to nawet 7 lat. W jej ramach można otrzymać nawet do 80 tys. zł. Warto też wspomnieć o ofercie dla przedsiębiorców, którzy działają na rynku dłużej niż 12 miesięcy, dla nich przeznaczona jest pożyczka w kwocie do 250 tys. zł, a dla firm działających krócej niż 12 miesięcy – do 120 tys. zł. Oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie od 3,16 do 8,5% w skali roku, z okresem spłaty do 60 miesięcy i możliwością zastosowania karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy.

Z jakich funduszy unijnych może skorzystać przedsiębiorca prowadzący sklep i jakie warunki musi spełnić?

Dotacje dla małych przedsiębiorców zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też w Programie Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Środki na rozwój biznesu np. zakup nowego wyposażenia sklepu najłatwiej uzyskamy w formie pożyczek z funduszy europejskich. Otrzymamy je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty są korzystniejsze. Jeśli będziemy chcieli wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą nam pomóc dając poręczenie (gwarancję spłaty) w imieniu przedsiębiorcy.

Jeśli prowadzimy firmę na wsi, możemy zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możemy uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach.

Przykładowo, w województwie wielkopolskim maksymalna kwota dofinansowania, którą może pozyskać jeden przedsiębiorca od lokalnej grupy działania wynosi 300 tys. zł. O dotacje może ubiegać się firma posiadająca siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich oraz status mikroprzedsiębiorcy.  Przedsiębiorca musi aktywnie działać przynajmniej jeden rok. Jeśli w trakcie ostatniego roku działalność była okresowo zawieszana trzeba wykazać, że firma aktywnie działała przez 365 dni w okresie ostatnich 3 lat na podstawie wpisów w CEiDG.

Dotacje można pozyskać na większość istniejących rodzajów działalności. Wśród katalogu kosztów wymieniono: zakup nowych maszyn i urządzeń, usług budowlanych i innych usług potrzebnych do zrealizowania inwestycji, materiałów budowlanych, oprogramowania, licencji i patentów, a także nowego środka transportu, ale pod warunkiem, że jego koszt nie przekroczy 30% pozostałych kosztów inwestycji. Z zakupu pojazdów zostały jednak wykluczone firmy działające w branży transportowej.

Dziękuję za rozmowę.
Joanna Kowalskatagi: ulgi , wsparcie , finanse , przedsiębiorca ,