Z rynku FMCG

Budowanie przewagi nad konkurencją

Piątek, 18 września 2015 HURT & DETAL Nr 09/115. Wrzesień 2015
W dobie nieustannie zmieniającej się sytuacji na rynkach światowych, budowanie i utrzymanie wysokiej pozycji w handlu międzynarodowym oraz stały rozwój działalności wymagają dobrze przemyślanej strategii oraz wizji. Szczególne miejsce w tworzeniu przewagi nad konkurencją zajmują – kapitał ludzki oraz innowacje.
Firma PUH PILOT to przede wszystkim grupa ludzi, którzy w zgranym zespole dążą do perfekcji w obsłudze klienta zagranicznego. Zdaniem Pawła Kubiaka, Prezesa PUH PILOT ważnym czynnikiem w budowaniu przewagi nad konkurencją jest kapitał ludzki. Kompetentny i zaangażowany zespół, silnie wpływa na decyzje klienta w zakresie wyboru i budowania trwałych relacji z partnerami biznesowymi.
    Pracownicy firmy PILOT czynnie angażują się w sytuację na rynkach międzynarodowych oraz stale podwyższają swoje umiejętności. Odpowiedzialność oraz świadomość, że każda transakcja zmienia sytuację na rynku danego kraju, jest niezmiernie ekscytująca i motywująca do pracy nad samodoskonaleniem się. Zbudowana trwała, przyjazna i oparta na partnerstwie relacja biznesowa jest kluczem do sukcesu. Motywacją do działania nie są jedynie aspekty finansowe lecz głównie wizja długofalowej współpracy, przynosząca satysfakcję obu stronom. W ramach budowania tych relacji, firma zaplanowała cykliczne spotkania z klientami, wprowadzono konsultacje logistyczne i handlowe dla kluczowych partnerów biznesowych. Klienci firmy PUH PILOT mogą zasięgnąć informacji odnośnie obowiązujących procedur importowo-eksportowych, a tym samym możliwości realizowania swoich zamówień.
    Rozwój firmy, zwiększające się portfolio klientów, stało się motywacją do kolejnych bardziej odważnych działań. Tempo i zakres wdrażania innowacyjnych rozwiązań jest jednym z głównych elementów decydującym o pozycji firmy na rynku. W 2014 roku PUH PILOT rozpoczęła proces zmian. Przeprowadzono analizę rynku oraz badanie potrzeb klientów. W efekcie czego, określono cele biznesowe i strategiczne na najbliższe lata. Kluczowym celem firmy na rok 2015 stało się zbudowanie silnego zaplecza logistycznego. Zarząd PUH PILOT po analizie zagrożeń i szans, zdecydował się na doradztwo firmy consultingowej specjalizującej się w projektowaniu rozwiązań logistycznych.
W styczniu 2015 roku wdrożono zaproponowane rozwiązania. Projekt obejmował: przeniesienie się do nowego magazynu klasy A o powierzchni 10 000 mkw., zakup i dostosowanie sprzętu magazynowego do nowego procesu składowania, wdrożenie systemu WMS (ang. Warehouse Management System) zintegrowanego z głównym systemem handlowo-księgowym oraz monitoring procesów magazynowych.
    Dzięki wprowadzonym zmianom firma PUH PILOT uzyskała: optymalizację składowania o ponad 100%, skrócenie czasu potrzebnego na obsługę zamówień, zminimalizowanie prawdopodobieństwa pomyłek, wzrost efektywności wykorzystania zasobów magazynowych.
Od drugiej połowy roku, PUH PILOT zwiększyła swoje możliwości obrotu towarowego czterokrotnie i może funkcjonować 7 dni w tygodniu w systemie 3-zmianowym. Magazyn może jednocześnie prowadzić załadunek i rozładunek dla 7 naczep, a łącznie na dobę jesteśmy w stanie obsłużyć 65 rozładunków/załadunków całopojazdowych.
    Wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz reorganizacja sposobów funkcjonowania firmy były dużym wyzwaniem dla pracowników. Jednak mimo początkowych trudności, w krótkim czasie udało się przystosować do zmian i w pełni korzystać z wdrożonych usprawnień.
Pozytywne informacje od naszych klientów oraz wzrost obrotów, a także zadowolenie pracowników są niezaprzeczalnym dowodem na to, że znaczący rozwój firmy nie jest możliwy bez wprowadzenia nowych technologii. PUH PILOT nieprzerwanie umacnia swoją pozycję na rynku, dlatego też, Paweł Kubiak, Prezes firmy zatwierdził już kolejne inwestycje. W I kwartale 2016 roku planowane jest wdrożenie zaawansowanego technologicznie parku maszyn, umożliwiającego wzmocnienie procesu usług dodatkowych, które pozwolą świadczyć serwis klienta na jeszcze wyższym poziomie.


tagi: Pilot , handel międzynarodowy , rozwój , rynki światowe ,