Technologia

Cena na półce inna niż przy kasie? Cyfryzacja pomaga sklepom rozwiązać ten problem

Poniedziałek, 01 lipca 2024
Różnice między cenami na półce i przy kasie to problem nie tylko dla klientów, ale też sklepów. Prawidłowe ułożenie produktów na półkach i ich właściwe oznakowanie, wiąże się z ciągłą weryfikacją i większym nakładem pracy. Rozwiązaniem staje się digitalizacja procesów, dzięki której sklepy mogą na bieżąco zmieniać ceny przez system elektronicznych etykiet lub identyfikować błędy za pomocą AI przy użyciu technologii, takich jak Shelf Recognition AI. Jak te narzędzia mogą funkcjonować w sklepach?
Podczas zakupów zdarza się, że cena produktu przy kasie okazuje się być inna niż na półce. W takim przypadku konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej.  Jednak dla sklepu konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, niż strata na obniżonej cenie. Na sieć może zostać nałożona kara m.in. przez Państwową Inspekcję Handlową, w wysokości nawet 40 000 zł, a w skrajnych przypadkach sprawa może dotrzeć do UOKiK. W związku z tym walka z błędami na półkach jest szczególnie istotna dla zarządzających obiektami handlowymi.

Rozwiązaniem może być zastosowanie nowoczesnych technologii, które eliminują lub znacznie ograniczają rozbieżności w cenach. Firmy mogą wprowadzić Elektroniczne Etykiety Cenowe, dzięki którym możliwe jest zarządzanie etykietami z poziomu systemu kas lub zastosować sztuczną inteligencję w wersji Shelf Recognition AI, umożliwiającą odczytanie ze zdjęcia i zaznaczenie błędów na półkach.

Często, aby zlikwidować problem różnic między cenami na półkach i w kasie, sklepy decydują się zwiększać kontrole w swoich placówkach lub poprawiać zarządzanie zadaniami pracowników. Dużo lepsze rezultaty przynosi jednak automatyzacja i wdrażane technologie, które są bardziej niezawodne i nie nakładają dodatkowych obowiązków na pracowników. W ten sposób realnie przyśpiesza się prace i podnosi komfort w sklepie, dlatego wprowadzanie rozwiązań w tym obszarze, powinno być pierwszym kierunkiem rozważań kadr zarządzających sieciami – Rafał Melanowicz, Chief of Shelf Recognition AI Department w eLeader.

Ceny na półkach pod kontrolą

Cyfryzacja w sklepach najbardziej kojarzy się z wprowadzaniem systemu kas samoobsługowych, jednak technologia, a nawet zastosowana w niej sztuczna inteligencja może pomóc również w rozwiązaniu innych codziennych problemów. Aby zlikwidować różnice w cenach na półkach i przy kasie, sklepy mogą zdecydować się na użycie m.in. Elektronicznych Etykiet Cenowych (ESL, ang. Electronic Shelf Label) zarządzanych z poziomu systemu kasowego/POS. Na rynku dostępne są nawet etykiety PESL, które są zasilane ogniwami fotowoltaicznymi i nie potrzebują dodatkowego źródła zasilania. Co ciekawe, pierwsze z nich zostały opracowane przez polską firmę Saule Technologies. Perowskitowe elektroniczne etykiety działają dzięki sztucznemu oświetleniu ze sklepu, a ceny na nich umieszczane mogą być zmieniane wielokrotnie w ciągu dnia. Jednak takie rozwiązania wciąż wiążą się z wysokimi kosztami wdrożenia i utrzymania.

Innym wzbudzającym zainteresowanie sposobem jest zastosowanie sztucznej inteligencji. Systemy Shelf Recognition AI umożliwiają identyfikację błędów w oznaczaniu produktów na podstawie obrazu.  Po zakończeniu wprowadzania zmian na półce, pracownik może wykonać zdjęcie, które analizuje AI i poprawić zaznaczone przez system niezgodności. Dzięki temu znacząco zwiększa się kontrola nad poprawnością cen.

Coraz więcej mówi się o incydentach związanych z niezgodnością cen przy kasie z tymi na półce, dlatego zaadoptowaliśmy nasz system eLeader Shelf Recognition AI do weryfikacji tego typu błędów. Jego wprowadzenie nie wiąże się z takimi wydatkami i nakładami pracy, jak w przypadku Elektronicznych Etykiet Cenowych. Jednocześnie system jest bardzo skuteczny, bo rozpoznaje niemal 99 proc. produktów. To pozwala znacząco ograniczyć błędy i zdecydowanie przyśpiesza pracę w sklepach – Rafał Melanowicz, Chief of Shelf Recognition AI Department w eLeader.

Konsekwencje różnic między cenami w kasie i na półce mogą być bardzo poważne, o czym przekonała się jedna z sieci, na którą w 2020 roku UOKiK nałożył karę w wysokości 115 mln zł. Weryfikacja cen jest działaniem powtarzalnym i mechanicznym, dlatego sytuacje tego typu często wynikają z błędu człowieka. Najlepszym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie technologii, które automatyzują i ułatwiają ten proces.

Więcej informacji: https://www.eleader.biz

tagi: cena na półce , cenówka , różnice w cenach , handel ,