Wywiady

Dobre praktyki Hochland Polska

Środa, 15 maja 2024 Autor: Monika Książek , HURT & DETAL Nr 05/218. Maj 2024
Kolejny raz dobre praktyki Hochland Polska, dotyczące zrównoważonego rozwoju i CSR, zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – opublikowano je w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rozmawiamy na ten temat z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wydawana jest od 2002 roku, a jej główną część stanowi podsumowanie zrealizowanych przez firmy w minionym roku działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W obecnej edycji zaprezentowano 1046 dobrych praktyk zgłoszonych przez 266 firm. Ile wyróżniono inicjatyw zrealizowanych przez Hochland Polska?   

Zgłosiliśmy 5 inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju i wszystkie zostały odznaczone przez FOB, z czego jesteśmy bardzo dumni. Zgodnie z normą ISO 26000 dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów. Były to działania z zakresu kultury organizacyjnej (Zespół Columbus), obszaru środowiska (Stop marnotrawstwu; Partnerstwo na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym), uczciwe praktyki operacyjne (Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw Hochland) oraz zaangażowanie w edukację dzieci i młodzieży (Program „Dzielimy się tym, co dobre”).   

Czym zajmował się Zespół Columbus w Hochland Polska?  

Zespół Columbus zorganizował 2 webinary o rolnictwie regeneratywnym oraz potencjale zdrowotnym mleka i serów, a także Dzień Ochrony Środowiska. W inicjatywach wzięło udział łącznie 405 osób w różnym wieku – nasadzono 12 lip i 17 klonów, a także zebrano 39 worków odpadów.  

W jaki sposób Hochland przeciwdziała marnowaniu żywności?  

Poprzez wdrożenie standardów jakości i bezpieczeństwa produktu oraz optymalizowanie procesów produkcyjnych. Działania opierają się na zasadach hierarchii postępowania: „unikanie” pojawienia się produktu niezgodnego, „zawracanie” – ponowne wykorzystanie surowca, „skarmianie” – produkt niezdatny produkcyjnie kierowany jest do skarmiania zwierząt, „produkcja energii” – odpady niemożliwe do zagospodarowania kierowane są do biogazowni. Ulepszyliśmy zarządzanie i zmniejszyliśmy ilość odpadów o 20% w zakładach w Kazimierzu i o 60% w Węgrowie. Podjęto współpracę z Bankami Żywności oraz przekazano darowizny w ilości 120 ton.  

Na czym w Hochland polega Partnerstwo na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym?  W Hochland podejmowane były działania w zakresie stosowania opakowań wielokrotnego użytku. Dotychczasowe dostawy pustych kubków Almette w opakowaniach zwrotnych rozszerzono o dekle. Celem była pięciokrotna rotacja kartonów, w których dostarczane były opakowania. Od uruchomienia projektu zmniejszono ilość odpadów papierowych o ok. 1 tys. kg. Dzięki połączeniu procesu odbioru płaskich wykrojów kartonów z dostawami, zminimalizowaliśmy zużycie paliwa i śladu węglowego.  

Na czym polega zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw Hochland?  

Działy zrównoważonego rozwoju i zakupów opracowały badanie świadomości w obszarze ESG skierowane do dostawców surowców (z wyłączeniem dostawców mleka) i opakowań. Celem badania było zwrócenie uwagi dostawców na istotne dla Hochland kwestie oraz sprawdzenie zaangażowania dostawców w realizację zadania z ww. zakresu. Jego wyniki wykazały, że większość dostawców ma opracowaną lub zamierza w przyszłości opracować strategię zrównoważonego rozwoju oraz prowadzi lub zamierza w przyszłości prowadzić szkolenia w kwestiach klimatycznych i ograniczania wpływu na środowisko.  

Jak działa Program Hochland „Dzielimy się tym, co dobre”?  

Hochland współpracuje z Polską Akcją Humanitarną i Programem Pajacyk. Chce mieć wpływ na niwelowanie barier rozwojowych związanych z niedożywieniem, pomaga uwolnić potencjał dzieci, przywrócić radość w realizacji pasji poprzez finansowanie ciepłych posiłków i edukację. W ramach akcji „Dzielimy się tym, co dobre” Hochland odwiedził 3 szkoły podstawowe w różnych regionach Polski, organizując warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci. Ponadto firma zaangażowała się w projekt Good Town na platformie Roblox, tworząc w niej Krainę Hochland, gdzie młodzi ludzie mogli wesprzeć ideę i ufundować 3 tys. ciepłych posiłków dla dzieci. Logo akcji umieszczone zostało na opakowaniach serów Hochland. W wydarzeniach wzięło udział 72 dzieci z Ćmielowa, Pisza i Warszawy. Z kolei w Krainie Hochland w Good Town gracze zrobili ponad 150 tys. kanapek, fundując 3 tys. ciepłych posiłków.  

Za nami Międzynarodowy Dzień Ziemi, który łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu czy wieku. Jak Hochland Polska angażuje swoich pracowników do dbania o środowisko naturalne i społeczne?  

Jak co roku Hochland Polska przygotował z tej okazji proekologiczne akcje, do których zaprosił swoich pracowników. Były to dwie aktywności: „Kwiaty za elektrograty” oraz „30 drzew na 30-lecie Hochland”. Realizujemy działania związane z naszą strategią, a Dzień Ziemi to zawsze symboliczny gest, w ramach którego chcemy dołączyć do społeczności na całym świecie, podkreślając znaczenie ochrony środowiska. Zależy nam na realnym zadbaniu o przyrodę i promocję proekologicznych postaw! 

Dziękuję za rozmowę. 
Monika Książek tagi: Hochland Polska , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,