Wywiady

Hochland analizuje poziom zadowolenia lokalnych społeczności

Wtorek, 16 stycznia 2024 Autor: Monika Książek , HURT & DETAL Nr 01/215. Styczeń 2024
Zrównoważony Rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania Hochland Polska. W ramach opracowanej strategii organizacja stale weryfikuje swoje działania. Jednocześnie Hochland koordynuje interesy zainteresowanych stron we wspólnym podejściu do jakości i zrównoważoności. Rozmawiamy na ten temat z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
W jaki sposób firma Hochland Polska ocenia poziom zadowolenia lokalnych społeczności?

Już po raz szósty zostało przeprowadzone przez Hochland Polska badanie zadowolenia z podejmowanych przez firmę inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Ankiety wypełniali mieszkańcy Gminy Kaźmierz i Gminy Węgrów, w których firma ma swoje zakłady produkcyjne oraz pracownicy firmy Hochland Polska.

Jakie były założenia?

Dystrybucja ankiety była zaplanowana lokalnie w ramach wydań lokalnych gazet, ale także poprzez internet. Ankieta, tak jak w latach poprzednich, zawierała sześć pytań. Wypełnienie ankiety zajmowało około 10 minut. Pytaliśmy, czy Hochland Polska jest firmą przyjazną dla środowiska, czy wspiera społecznie ważne inicjatywy, czy wspiera edukację młodzieży, czy wspiera działania promujące aktywność fizyczną, czy angażuje się w rozwój gminy. Na końcu weryfikowaliśmy ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw podejmowanych przez Hochland Polska wśród lokalnej społeczności. Proponowaliśmy cztery możliwe warianty odpowiedzi: zdecydowanie nie, raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak. Ankieta była anonimowa, zakończona krótką metryczką, w której prosiliśmy o podanie informacji dodatkowych, tj.: czy respondent jest mieszkańcem gminy, czy jest w niej zameldowany, czy jest pracownikiem Hochland Polska oraz wskazanie przedziału wiekowego. Oddanie wypełnionej ankiety było premiowane produktem Hochland co miało na celu docenienie zaangażowania respondentów.

Z jakim zainteresowaniem spotkało się badanie?

W 2023 roku prawidłowo wypełniono 660 ankiet, 84 z nich zostało wypełnionych przez pracowników Hochland Polska. Liczba wypełnionych ankiet w stosunku do poprzedniego badania jest mniejsza, ale biorąc pod uwagę aktualną sytuację, która obecnie ma miejsce w kraju, oceniamy, iż jest to dobry wynik.

Jakie wyniki udało się uzyskać?

Przeanalizowano wyniki ankietowania w ujęciu TOP BOX, czyli podsumowano odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” i porównano je z wynikami z lat poprzednich. W stosunku do lat poprzednich zauważa się delikatną zmianę w odpowiedziach respondentów – są oni ostrożniejsi w swoich osądach.

Mimo to, we wszystkich pytaniach wyniki odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” są na poziomie ponad 92%. Ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska to 96,2% odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”.

Jak oceniają Państwo przeprowadzone ankietowanie?

Niełatwa sytuacja społeczno-ekonomiczna, spowodowana skutkami pandemii, wojną w Ukrainie czy rosnącą inflacją sprawia, że społeczeństwo ma o wiele bardziej krytyczny stosunek do otaczającej rzeczywistości. Mimo to zaprezentowane wyniki pokazują, że działania podejmowane przez Hochland Polska są zauważane i bardzo dobrze oceniane. Lokalna społeczność jest bardzo zadowolona i docenia zaangażowanie firmy Hochland Polska w rozwój inicjatyw lokalnych.

W kolejnym badaniu planujemy poszerzenie ankiety o pytanie otwarte. Zależy nam, aby osoby ją wypełniające miały szansę podzielenia się z nami swoimi pomysłami na atrakcyjne dla nich działania. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i ciekawe rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że pomoże nam to jeszcze bardziej zaaktywizować miejscową społeczność do wspólnych działań. Jako firma produkcyjna mamy świadomość, że nasza działalność ma bezpośredni wpływ na stan środowiska. Dlatego wspólnie z lokalną społecznością staramy się podejmować konkretne działania, które przynoszą wymierne rezultaty.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Książektagi: Hochland Polska , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,