Wywiady

Produkty szyte na miarę i wsparcie specjalistów

Piątek, 14 kwietnia 2023 HURT & DETAL Nr 04/206. Kwieceń 2023
Bank Pekao S.A. oferuje firmom hybrydowe podejście do obsługi. Aktywność klientów w Strefie Samoobsługowej rośnie, a bank ułatwia przedsiębiorcom pozyskanie finansowania dzięki procesom online. Bogata oferta i produkty skrojone na miarę – to wyróżnia ich na rynku.

 1a.JPGPrzedsiębiorstwa często stają przed wyborem odpowiedniego banku do współpracy przy prowadzonej działalności gospodarczej. Czym należy się kierować przy podejmowaniu takiej decyzji?

Z naszych badań wynika, że im większa firma, tym więcej rozwiązań produktowych i partnerów bankowych potrzebuje. Obecnie produkty bankowe są do siebie podobne, choć nie każdy bank może się pochwalić tak szeroką ofertą jak Bank Pekao. Tym, co je od siebie różni jest nie tylko cena, ale także przyjazność procesów – dla wielu firm istotna jest możliwość obsługi zdalnej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej. Decydująca może być szeroka gama produktów i wsparcie specjalistów produktowych. W Banku Pekao właśnie takie hybrydowe podejście stosujemy: zapewniamy przedsiębiorstwom możliwość samoobsługi, dając im także do dyspozycji wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomagają zrozumieć oraz efektywnie dopasować produkty. W bankowości ogromną rolę odgrywa relacyjność, dlatego ważni są ludzie, którzy dbają o to, żeby suma doświadczeń klienta była jak najlepsza.

W jaki sposób firmy mogą zagospodarowywać swoje nadwyżki finansowe?

Chętnie wspieramy firmy w zagospodarowaniu nadwyżek finansowych, dobierając produkt do ich potrzeb. Przykładowo, jeśli firma ma przychody lub koszty w innej walucie niż PLN, ciekawą opcją jest inwestycja dwuwalutowa. Jest połączeniem lokaty z opcją przewalutowania środków. Z perspektywy klienta wyróżnia się wyższą potencjalną stopą zwrotu i możliwością dopasowania do przepływów walutowych firmy. Papiery dłużne to z kolei alternatywna dla lokat terminowych forma lokowania nadwyżek finansowych, najczęściej też nieco lepiej oprocentowana. Ma również relatywnie niskie ryzyko inwestycji. Dla firm, które wolą powierzyć inwestowanie nadwyżek specjalistom, dobrym wyborem mogą okazać się fundusze inwestycyjne. Istotne, żeby w takich sytuacjach przedsiębiorca mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych ekspertów rynków finansowych, którzy pomogą wybrać optymalne rozwiązanie. Takie właśnie wsparcie zapewniamy firmom w ramach Pionu Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Pekao.


 2a.JPG
Jakie możliwości otwieracie przed klientami firmowymi w zakresie współpracy online i korzystania z aplikacji bankowych?

W Banku Pekao stawiamy na łatwość korzystania z naszych produktów i usług. Zależy nam, aby klienci mogli jak najwięcej spraw bankowych załatwić w najbardziej dogodny dla siebie sposób – za pomocą bankowości internetowej albo poprzez aplikację mobilną. W tym celu stworzyliśmy Strefę Samoobsługową w naszej bankowości elektronicznej, w której klient może załatwić praktycznie każdą sprawę bankową z dowolnego miejsca na świecie i w dogodnym dla siebie czasie, np. przesłać dokumenty, zawnioskować o nowy produkt, zmodyfikować parametry posiadanego produktu, jak również podpisać umowę lub aneks do obecnej umowy. Warto tutaj zaznaczyć, że aktywność klientów w naszej Strefie Samoobsługowej wzrosła rok do roku o prawie 40%. Na koniec zeszłego roku udostępniliśmy klientom nową bankowość mobilną. Od samego początku widzimy duże zainteresowanie tym kanałem bankowania – obserwujemy transakcje realizowane o każdej porze dnia i nocy, inicjowane z miejsc na całym świecie. W kanale mobilnym klient może zrealizować szereg codziennych czynności: sprawdzić saldo, pobrać wyciąg, zainicjować nową transakcję – przelew czy wymianę walut, a także zautoryzować płatność wprowadzoną w bankowości elektronicznej. W naszym banku klienci firmowi mogą także w pełni zdalnie nawiązać relację bankową – weryfikujemy ich tożsamość za pomocą selfie, komunikujemy się z nimi online bądź telefonicznie, doprecyzowując warunki współpracy, a samą umowę podpisujemy przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego – także w pełni cyfrowo.


 3a.JPG
Na jakie wsparcie mogą liczyć klienci firmowi Banku Pekao S.A. w zakresie dostępności do kredytów i innych instrumentów finansowania?

Bank Pekao jako pierwszy w Polsce wykorzystał analitykę Big Data tworząc procesy „NA KLIK” – dzięki nim odeszliśmy od sytuacji, w której klient przynosi ogromną liczbę dokumentów, aby otrzymać decyzję kredytową. To my jako bank zwracamy się do niego z informacją, że nasz limit kredytowy, leasingowy czy faktoringowy czeka właśnie na niego. Dodatkowo w ostatnim czasie poszerzyliśmy swoją ofertę o wniosek kredytowy online, który skierowany jest nie tylko do naszych obecnych klientów, ale także do firm, które do tej pory nie współpracowały z Bankiem Pekao. Ponadto, dzięki naszym kanałom zdalnym, wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy mogą zostać przesłane za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Możemy pochwalić się także szeroką ofertą kredytów preferencyjnych z gwarancjami. W naszym banku, w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych, można skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Ponadto, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, pomagamy klientom przygotować wniosek aplikacyjny oraz nadzorujemy działania skutecznego pozyskania środków z dotacji. W związku z obowiązującą nas tajemnicą bankową, gwarantujemy pełne bezpieczeństwo procesów.

tagi: Bank Pekao , finansowanie , strefa samoobsługowa , biznes , przedsiębiorca , przemysł spożywczy ,