Auto

Klienci stacji paliw mają wysoką świadomością ekologiczną

Poniedziałek, 30 stycznia 2023
Badania „Przyszłość stacji paliw” zrealizowane przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Anwim S.A., właściciela sieci stacji paliw MOYA, wskazują na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów. Polacy zmieniają zwyczaje zakupowe mając na uwadze dobro środowiska oraz zagrożenia płynące ze zmian klimatycznych. Aż 95% respondentów deklaruje, że na co dzień dba o środowisko, a 60% ankietowanych jest gotowych zapłacić więcej za produkty ekologiczne. Badania posłużą do jeszcze lepszego zrozumienia zachowań i oczekiwań konsumentów w związku z transformacją energetyczną transportu.
MOYA jest najdynamiczniej rozwijającą się siecią paliw w Polsce. Niebiesko-czerwonych stacji jest już ponad 400 i liczba ta ciągle rośnie. Amwim stawia na dalszy dynamiczny wzrost przy jednoczesnym skupieniu się na inicjatywach proekologicznych, przyspieszających zieloną transformację. Strategia firmy zakłada szeroko zakrojone działania, począwszy od rozwoju sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych, poprzez gospodarkę odpadami, ekologiczne rozwiązania na stacjach, po asortyment bogaty w produkty wytwarzane w zrównoważony sposób. Mając świadomość, że skuteczność proekologicznych inicjatyw zależy od oczekiwań konsumentów, firma zbadała postawy ekologiczne klientów stacji benzynowych.

- Zmiany zachowań konsumentów widoczne są już od kilku lat. Polacy ograniczają zakup nowych ubrań, starają się zużywać mniej energii, wybierają produkty przyjazne środowisku i z ekologicznych źródeł. Ten pozytywny trend nasilił się w czasie pandemii i mimo jego spowolnienia spowodowanego wysoką inflacją, możemy spodziewać się dalszego wzrostu świadomości ekologicznej Polaków. Konsumenci w swoich wyborach kierują się przede wszystkim ceną, ale deklarują także, że biorą pod uwagę jakość i pochodzenie produktu – mówi Andrzej Kondys, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

Jak pokazują wyniki badań „Przyszłość stacji paliw” klienci tych placówek mają wysoką świadomość ekologiczną. Aż 95% ankietowanych zadeklarowało, że na co dzień dbają o środowisko. Oznacza to dla nich m.in. segregację odpadów i niemarnowanie żywności. Co ciekawe, osoby korzystające ze stacji paliw minimum raz w tygodniu, częściej deklarują kierowanie się troską o środowisko w swoich konsumenckich wyborach. Dla prawie ¾ pytanych ważne jest, by marka oferowała produkty lub usługi wytworzone z poszanowaniem norm środowiskowych i ponad 60% z nich jest gotowych zapłacić za nie więcej.

Prawie połowa badanych uważa, że auta elektryczne są w Polsce rozwiązaniem proekologicznym. Odsetek ten jest nawet większy (62%) wśród osób korzystających ze stacji minimum raz w tygodniu. Jednocześnie mieszkańcy większych miast nie obawiają się, że upowszechnienie aut elektrycznych spowoduje rezygnację z komunikacji miejskiej.

- Konsumenci dostrzegają konieczność działań w kierunku ekologii i niskoemisyjności nie tylko w kontekście przedsiębiorstw, lecz także przyzwyczajeń w życiu codziennym. Coraz wyższa świadomość społeczna sprzyja realnej transformacji biznesu na rzecz ochrony środowiska, która musi być realizowana zarówno przez obszar legislacyjny, biznes, a na końcu konsumentów – podsumowuje Andrzej Kondys.

Badania „Przyszłość stacji paliw” zostały zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Anwim S.A. Badania przeprowadzono metodologią CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – jest to technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety elektronicznej.

W badaniu wzięły udział osoby posiadające lub korzystające z samochodu N=500, w tym N=200 osób, które są na stacji paliw przynajmniej raz w tygodniu. W obydwu częściach obowiązywały kwoty zgodne z rozkładem populacyjnym na: płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania.Źródło: Anwim
Fot: mat. prasowetagi: stacje paliw , ekologia , klimat , ochrona środowiska , sieć stacji paliw MOYA , sprzedaż , handel , konsument ,