Wywiady

Maspex liderem AgTech European Farmer Academy w Polsce

Środa, 19 października 2022 Autor: Monika Górka, HURT & DETAL Nr 10/200. Październik 2022
Grupa Maspex dołączyła do grona założycieli i partnerów Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (EIT Food). O korzyściach z uczestnictwa w konsorcjum, projektach edukacyjnych i jego głównych celach rozmawiamy z Martą Kutyna-Bakalarską, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex.

Jakie korzyści płyną do Grupy Maspex z uczestnictwa w tym konsorcjum?

Grupa Maspex dołączyła do partnerów-założycieli tego konsorcjum już w 2016 r. W 2017 r. udało nam się wygrać konkurs na tworzenie nowej wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarze „Food”. Od tej pory aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu konsorcjum, pełniąc funkcje w radzie nadzorczej EIT Food czy radzie nadzorczej lokalnego centrum kolokacji CLC North-East. Obecnie poza realizacją innowacyjnych projektów międzynarodowych, nasza spółka zajmuje się szeroko pojętą edukacją i rozpowszechnianiem wiedzy z konsumentami, rolnikami i innymi interesariuszami branży spożywczej. Innowacyjne programy badawcze i współpraca z placówkami naukowymi w Polsce to działania, wpisujące się w ekosystem innowacji, będący częścią Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”, która wyznacza cele Grupy Maspex do 2030 roku.

Czego konkretnie dotyczą projekty edukacyjne, jakie obszary są ważne dla EIT Food?

Projekty edukacyjno-komunikacyjne mogą dotyczyć priorytetowych obszarów działania EIT Food jak: zdrowe żywienie, alternatywne białka, przeciwdziałanie marnotrawieniu, innowacje w żywności, gospodarka o obiegu zamkniętym czy wspieranie rolnictwa i podnoszenie jego kompeencji.

Jednym z aktualnie realizowanych projektów współfinansowanych przez EIT Food jest AgTech European Farmer Academy, gdzie wspólnie z partnerami (tj. John Deere GmbH & Co. KG, Bawarskie Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa, Queen's University Belfast, ART21, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) Maspex tworzy materiały i prowadzi cykl wydarzeń pod nazwą „Grow Workshop”.

W zeszłym roku rozmawialiśmy i przedstawialiśmy przykłady i efekty współpracy dużego przedsiębiorstwa z rolnikami. Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z rolnictwem precyzyjnym – wykorzystaniem stacji pogodowych, map satelitarnych, ograniczeniem stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

Dużo miejsca też poświęciliśmy edukacji i rozwojowi kompetencji rolniczych. Do dobrych praktyk w tym zakresie należą szkolenia i konferencje tematyczne dla rolników, wymiana wiedzy między przetwórcą a producentem rolnym, udział w klastrach, doradztwo kompetentnych pracowników z wykształceniem kierunkowym, kontakt kierownictwa firmy z rolnikami w celu poznania ich potrzeb.

Dobrą praktyką jest współpraca w trójkącie rolnik-przedsiębiorca-nauka np. w ramach wspólnych projektów i wymiany wiedzy.

Co jest celem tego projektu, jakie są jego założenia?

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie programu umożliwiającego zapoznanie się rolników i innych osób zainteresowanych, nowymi trendami i technologiami w zakresie digitalizacji rolnictwa, faktycznego użycia tych technologii, jak również rolnictwa zrównoważonego. Rolnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów naukowych i branżowych, którzy zajmują się przedmiotową tematyką, a ponadto będą mieli możliwość rozszerzenia horyzontów poprzez rozwinięcie siatki znajomości z innymi rolnikami i właścicielami start-up'ów.

Przykładem wydarzenia może być konferencja pod nazwą EIT Food AgTech Academy: „Kształtowanie jakości marchwi i pomidorów do przetwórstwa”, która odbyła się 28 maja w Olsztynie, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami uprawy, nawożenia i zarządzania uprawami.

Kolejne wydarzenie będzie miało formę webinaru i odbędzie się drugiej połowie listopada. Będzie poświęcone Green Deal’owi, Wspólnej Polityce Rolnej, innowacjach w odżywianiu i ochronie roślin. Więcej będzie można dowiedzieć się na maspex.com. Serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia naszej strony oraz udziału w webinarium.

Dziękuję za rozmowę.
Monika Górka


xx.jpg
 

tagi: Maspex , AgTech European Farmer Academy , rynek spożywczy , sprzedaż , handel , konsument , FMCG , hurt , detal , produkty spożywcze , nowości , przemysł spożywczy , sieci handlowe , sklepy spożywcze ,