Technologia

KE przedstawia deklarację w sprawie praw i zasad cyfrowych dla wszystkich w UE

Czwartek, 27 stycznia 2022
Komisja zaproponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podpisanie deklaracji praw i zasad, które będą określać kierunek transformacji cyfrowej w UE.
Proponowana deklaracja w sprawie praw i zasad cyfrowych ma zapewnić wszystkim czytelny punkt odniesienia, jeśli chodzi o rodzaj transformacji cyfrowej, jaką promuje i jakiej broni Europa. Ma również stanowić wytyczne dla decydentów i przedsiębiorstw w zakresie postępowania z nowymi technologiami. Prawa i wolności zapisane w ramach prawnych UE oraz wartości europejskie wyrażone w przedmiotowych zasadach powinny być przestrzegane online w taki sam sposób, jak są przestrzegane poza internetem. Deklaracja, po jej wspólnym zatwierdzeniu, określi również podejście do transformacji cyfrowej, które będzie promowane przez UE na całym świecie.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager powiedziała: Chcemy bezpiecznych technologii, które działają na rzecz ludzi i które szanują nasze prawa i wartości. Także wówczas, gdy przebywamy w internecie. I chcemy też, aby każdy był w stanie aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu naszych coraz bardziej cyfrowych społeczności. Niniejsza deklaracja daje nam czytelny punkt odniesienia dla praw i zasad w świecie internetowym.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Chcemy, aby Europejczycy wiedzieli, że mogą liczyć na najwyższej klasy łączność, bezproblemowy dostęp do usług publicznych, bezpieczną i sprawiedliwą przestrzeń cyfrową, jeśli mieszkają, studiują, pracują czy prowadzą działalność gospodarczą w Europie. Deklaracja praw i zasad cyfrowych potwierdza też definitywnie, że to, co jest nielegalne poza internetem, powinno być również nielegalne w internecie. Dążymy także do promowania tych zasad jako standardu na świecie.

Prawa i zasady w epoce cyfrowej

Projekt deklaracji uwzględnia kluczowe prawa i zasady dotyczące transformacji cyfrowej, np. ukierunkowanie na człowieka i jego prawa, wspieranie solidarności i integracji, zapewnienie swobody wyboru online, propagowanie uczestnictwa w cyfrowej przestrzeni publicznej, wzmacnianie bezpieczeństwa, ochrony i pozycji jednostek, a także promowanie zrównoważonego charakteru cyfrowej przyszłości.

Tego rodzaju prawa i zasady powinny towarzyszyć obywatelom w UE w ich codziennym życiu: przystępna cenowo i szybka łączność cyfrowa wszędzie i dla każdego, dobrze wyposażone klasy i wykwalifikowani cyfrowo nauczyciele, bezproblemowy dostęp do usług publicznych, bezpieczne otoczenie cyfrowe dla dzieci, rozłączanie się po godzinach pracy, uzyskiwanie łatwo zrozumiałych informacji na temat wpływu naszych produktów cyfrowych na środowisko, kontrolowanie, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane i komu są udostępniane.

Deklaracja jest zakorzeniona w prawie UE, począwszy od traktatów po Kartę praw podstawowych, ale również w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Oparta jest na doświadczeniach związanych z Europejskim filarem praw socjalnych. W 2018 r. były przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli promował ideę dostępu do internetu jako nowe prawo człowieka. Promowanie i wdrażanie zasad określonych w deklaracji stanowić będzie wspólne polityczne zobowiązanie i zadanie zarówno na szczeblu Unii, jak i na poziomie państw członkowskich, w ramach odpowiednich kompetencji. Aby zagwarantować, że deklaracja przyniesie w praktyce konkretne efekty, Komisja zaproponowała we wrześniu monitorowanie postępów, ocenę luk oraz przedstawianie zaleceń dotyczących działań w postaci corocznego sprawozdania w sprawie stanu cyfrowej dekady.

Parlament Europejski i Rada są proszone o przedyskutowanie projektu deklaracji i zatwierdzenie jej na najwyższym szczeblu do lata tego roku.

tagi: KE , deklaracja , prawo , UE , Unia Europejska , Parlament Europejski , transformacja cyfrowa , technologie ,