Wiadomości

KOMPANIA PIWOWARSKA OSIĄGNĘŁA ZNACZNY WZROST SPRZEDAŻY I UDZIAŁU W RYNKU

Wtorek, 26 sierpnia 2008
W roku finansowym F08 (od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.) Kompania Piwowarska (KP) osiągnęła znaczny wzrost sprzedaży. Na rynku krajowym sprzedaż wyniosła 14,5 miliona hektolitrów, co stanowi wzrost o 12 % (z poziomu 12,9 milionów hektolitrów w roku finansowym F07). W liczbie 14,5 miliona hektolitrów zawiera się sprzedaż nabytego w styczniu br. Browaru Belgia za pierwsze trzy miesiące roku 2008. Wzrost organiczny (tzn. z wyłączeniem sprzedaży Browaru Belgia) wyniósł 11,4%. Zważywszy, że całkowita sprzedaż krajowa polskiej branży piwowarskiej wyniosła 35,4 miliona hektolitrów, udział Kompanii Piwowarskiej wzrósł  z 38,7% w roku F07 do 40,8 %. Tym samym wzrost sprzedaży Kompanii Piwowarskiej był niemal dwukrotnie większy niż wzrost branży (6,1%).

Komentarz Dyrektora Generalnego: Dieter Schulze, dyrektor generalny Kompanii Piwowarskiej tak podsumował najnowsze wyniki sprzedaży: „Do znacznego wzrostu sprzedaży KP przyczyniły się przede wszystkim wprowadzane w całej firmie, ciągłe usprawnienia w zarządzaniu  oraz lepsze zrozumienie potrzeb konsumentów wsparte skutecznymi działaniami marketingowymi. Na wspomniane działania nałożył się ciągły wzrost gospodarczy w Polsce, rozsądna strategia cenowa w warunkach umiarkowanej inflacji i znacznego wzrostu cen surowców i opakowań".

 

Przy ciągłym rozwoju polskiego rynku konsumenci spożyli średnio 93 litry piwa na głowę rocznie, dzięki czemu Polska jest obecnie jednym z czołowych rynków piwnych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Spodziewam się podtrzymania obecnych trendów wzrostowych, co umożliwi nam kontynuowanie również i takich działań, jak sponsorowania reprezentacji Polski w piłce nożnej i jej słynnego trenera oraz polskiej reprezentacji olimpijskiej, jak również naszych programów odpowiedzialności społecznej mających za zadanie ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego", dodał Dieter Schulze.

 

Portfel marek i wyniki poszczególnych marek

 

Wszystkie marki KP znacznie zwiększyły sprzedaż i udział w rynku; Żubr i Lech osiągnęły dwucyfrowy wzrost sprzedaży (odpowiednio 17% i 11%).

 

Tyskie, najlepiej sprzedająca się polska marka piwa, zwiększyła udział w rynku do 16,4%, osiągając znaczny wzrost sprzedaży rzędu 8,5 % w stosunku do i tak wysokiego poziomu wyjściowego. Komunikacja marki Tyskie doskonale trafiła w oczekiwania konsumentów; składało się na nią m.in. wsparcie dla reprezentacji kraju w piłce nożnej i jej trenera, Leo Beenhakkera. Marka okazała się bliska i ważna dla konsumentów dzięki wielu innym działaniom, w tym licznym akcjom letnim przeprowadzanym w całym kraju, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń aż 400 tysiącom konsumentów.

 

Żubr utrzymał pozycję drugiej największej polskiej marki piwa, podczas gdy Lech przyciągnął konsumentów jedynym w swoim rodzaju światem marki, kojarzonym z dobrym towarzystwem, zabawą i muzyką.

 

Oferta Kompanii Piwowarskiej skierowana do kobiet - marka Redd's - pozostała liderem segmentu piw smakowych, osiągając 58 % udziału w swoim segmencie.

 

Wyniki finansowe

 

Kompania Piwowarska osiągnęła znaczny wzrost zysku w roku finansowym F08;  przychody wzrosły o 14,7%, a zysk netto o 14%. Kompania Piwowarska jest jednym z największych płatników podatków w kraju - ich suma w roku F08 wyniosła ponad 1,3 miliarda złotych.

 

 

Uwaga: ze względu na rozbieżności między standardami rachunkowości zarządczej SABMiller a polskimi standardami księgowymi i wynikające z tego powodu różnice w ustawowych sprawozdaniach finansowych w stosunku do danych ujawnianych przez KP w przeszłości, powyższa tabela zawiera dane w oparciu o polskie standardy rachunkowe za rok F08 oraz ponownie obliczone wielkości za rok poprzedni (F07).

 

Program inwestycyjny

 

Zwiększony popyt na marki KP przyspieszył szereg inwestycji związanych ze zwiększeniem mocy produkcyjnych. W roku F08 zakupiono Browar Belgia (obecnie Browar Kielce), którego roczna wydajność przekracza 1 milion hektolitrów; został on zintegrowany z posiadanymi wcześniej browarami w Tychach, Poznaniu i Białymstoku.

 

Program inwestycyjny zakładał również zwiększenie mocy produkcyjnych w Tychach, w wyniku czego całkowita wydajność KP osiągnęła poziom 17 milionów hektolitrów rocznie. Znaczne środki wydano na wsparcie rynkowe marek Kompanii Piwowarskiej.

 

Wzrost eksportu

 

W roku finansowym F08 niekwestionowanym liderem eksportu było Tyskie, najlepiej sprzedająca się polska marka piwa. Według naszych szacunków, jej udział w polskim eksporcie wyniósł 14,7%. Całkowita sprzedaż KP na eksport wzrosła o 67% do poziomu 345 tysięcy hektolitrów. Przede wszystkim eksportowano markę Tyskie i Lech. Udział KP w polskim eksporcie piwa wyniósł 26% (niemal dwukrotnie więcej niż najbliższego konkurenta). Piwo eksportowano przede wszystkim na rynki Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

 

Wyniki finansowe SABMiller plc w roku F08

 

Miniony rok był okresem silnego wzrostu całej grupy. Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki mimo relatywnie silnego wzrostu na wielu rynkach w poprzednim roku oraz znacznego wzrostu kosztów (m.in. surowców) w skali całej grupy. Całkowita sprzedaż napojów zwiększyła się o 6%, do poziomu 288 milionów hektolitrów a całkowita sprzedaż piwa (typu lager) wzrosła o 11 % osiągając wielkość 239 milionów hektolitrów, z uwzględnieniem wyników akwizycji w Chinach i Europie. Wzrost przychodów grupy rzędu 15% przełożył się na wzrost EBITA o 15% do kwoty 4,1 mld USD (w ujęciu przy stałym kursie walutowym wzrost EBITA wyniósł 9%).  Wyniki te stanowią odzwierciedlenie korzyści wynikających ze wzrostu cen naszych produktów, lepszego zarządzania portfelem oraz zwiększonej wydajności produkcji, co pozwoliło na zneutralizowanie zwiększonych kosztów w połączeniu z korzystnymi kursami walutowymi wobec dolara amerykańskiego. Zdolność do zneutralizowania tych wysokich kosztów stanowi fundament siły naszych marek piwa oraz operacyjnej zdolności do zwiększania przychodów w przeliczeniu na hektolitr piwa, za sprawą skutecznej kontroli struktury opakowań i polityki cenowej. Marża EBITA grupy SABMiller utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie (17,4%). Korzystny wpływ na poziom zysków miała siła walut i niższe, efektywne stawki podatkowe w niektórych rejonach świata.

 

 

 

 

Wyniki uzyskane przez SABMiller w Europie

 

W Europie grupa SABMiller osiągnęła doskonałe wyniki: organiczny wzrost wyniósł 8%, zaś wzrost EBITA 30% (w ujęciu przy stałym kursie walutowym wzrost EBITA wyniósł 15%). Silny wzrost sprzedaży osiągnięty został w Polsce, Rumunii i Rosji, przy czym w szeregu innych krajów także osiągnięto wzrost udziałów rynkowych. Wzrost cen, poprawa jakości struktury portfela oraz wprowadzenie nowych produktów, opakowań i udoskonaleń operacyjnych, zneutralizowały wpływ zwiększonych kosztów surowców i opakowań.

 

 

***

 

Kompania Piwowarska - Lider branży piwowarskiej w Polsce

Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesna technologia i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie (World Class Manufacturing) gwarantują najwyższą jakość jej produktów. Do portfela marek należy TYSKIE (ulubione piwo Polaków), ŻUBR (druga marka w Polsce pod względem wielkości sprzedaży), LECH, Dębowe Mocne, Pilsner Urquell, Redd's, Dog in the Fog, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro oraz Wojak i Gingers. Kompania Piwowarska powstała w 1999 roku w wyniku połączenia Tyskich Browarów Książęcych i Lech Browary Wielkopolski. W roku 2003 do Kompanii dołączył Browar Dojlidy                w Białymstoku, a w 2008 r. Browar Kielce. Wielkość sprzedaży  osiągniętej przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2007 wyniosła ponad 13 mln hektolitrów piwa.

SABMiller - jeden z największych na świecie producentów piwa

Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa - SABMiller plc. Grupa obecna jest w ponad 60 krajach na sześciu kontynentach, a jej portfel obejmuje ponad 150 silnych marek (m.in. Pilsner Urquell, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Castle Lager). SABMiller plc jest jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2007 SABMiller osiągnął przychody w wysokości 18,6 mld dolarów i wypracował zysk brutto 2,8 mld dolarów. Sprzedaż piwa wyniosła 216 mln hl.