Galeria Foto/Video - kraj

Ferrero Polska – fabryka w Belsku Dużym

Poniedziałek, 24 września 2012 Autor: Maja Święcka,
Ferrero Polska powstała 1992 głownie jako spółka handlowa, a w 1993 roku rozpoczęła także pierwszą działalność produkcyjną na terenie Polski w zakładzie produkcyjnym w Warszawie w dzielnicy Wilanów. W roku 1996 rozpoczęto budowę fabryki w Belsku Dużym w powiecie grójeckim, gdzie w roku 1997 rozpoczęto produkcję Nutelli oraz jajka Kinder z Niespodzianką.

Początkowo  fabryka została ukierunkowana na produkcję wyrobów na rynek lokalny oraz rynki państw sąsiednich. W kolejnych latach fabryka przekształciła się w jedną z największych fabryk  grupy Ferrero i jednocześnie w jedną z największych fabryk produkujących słodycze w Europie.

Obecnie fabryka produkuje  ponad 80%  swoich wyrobów na eksport i wysyła je do około 70 państw na całym świecie będąc jednocześnie jedynym producentem niektórych wyrobów. Według  informacji opublikowanej przez tygodnik Polityka jest największym eksporterem w przemyśle spożywczym i jednocześnie znajduje się na 29 miejscu na liście eksporterów ze wszystkich działów gospodarki.  

Ferrero Polska sp.z o. o. zatrudnia ponad 1 000 pracowników.  W latach 1996 - 2012 nastąpił bardzo burzliwy rozwój fabryki, wielokrotnie zwiększono ilość  i wartość produkcji oraz gamę produkowanych wyrobów, z których niektóre są produkowane wyłącznie na rynki zagraniczne do innych strefach klimatycznych.

Fabryka w Belsku Dużym produkuje miedzy innymi takie wyroby jak:

Nutella, Jajko Kinder z Niespodzianką, Kinder Bueno, Kinder Bueno White, Raffaello, Kinder Joy, całą gamę czekoladowych produktów świątecznych oraz konfekcjonuje  wiele innych wyrobów włącznie z doskonale znanym w Polsce produktem Tic-Tak. 

Warunkiem najistotniejszym w procesie produkcyjnym jest  jakość wyrobu, dlatego też fabryka posiada bardzo dobrze wyposażone laboratoria oraz nadzoruje bardzo dokładnie wszystkie surowce, co jest szczególnie istotne, ponieważ produkcja opiera się na surowcach naturalnych. Zakład produkcyjny posiada kilka certyfikatów zarządzania jakością wymaganych na różnych rynkach i różnych kulturach religijnych.

W ostatnich latach grupa Ferrero wzmocniła działania mające na celu poszanowanie środowiska naturalnego w procesie produkcyjnym  i około produkcyjnym. Powstała specjalna jednostka o nazwie Energe zajmująca się  produkcją energii metodami ekologicznymi dla własnych potrzeb.  Zgodnie z tą strategią podjęto również w Fabryce w Belsku Dużym działania w tym kierunku.

Fabryka posiada dwa systemy energii skojarzonej, silnik gazowy o mocy 1 MW oraz turbinę gazową o mocy 4,5 MW. Przeprowadziła analizy techniczne, badania środowiskowe oraz konsultacje ze społecznością lokalną i przystąpiła do budowy siłowni wiatrowych. Obecnie działają trzy turbiny mniejszej mocy, prowadzone są uzgodnienia dotyczące budowy turbin o dużej mocy. W fabryce  prowadzony jest bardzo szeroki proces inwestycyjny mający na celu ograniczenie zużycia energii, wody i powstawania ścieków.

Do działań najciekawszych w tym obszarze należy zaliczyć systemy powstałe we współpracy z firmą Trane - ekonomicznej produkcji chłodu oraz ekonomicznego klimatyzowania hal produkcyjnych.

Powstały również systemy do zarządzania produkcją sprężonego powietrza  obniżające zużycie energii elektrycznej. W trakcie jest budowa instalacji absorpcyjnej do wykorzystania ciepła odpadowego do produkcji chłodu. Rozpoczęły się prace nad wykorzystaniem ciepła z kominów.

Podobnie intensywne działania są prowadzone przy bardziej racjonalnym  wykorzystaniu  wody - zbudowano instalację umożliwiającą oczyszczanie wody i ponowne wykorzystywanie jej w chłodniach deszczowych.

W trakcie całej działalności na terenie gminy Belsk zakład produkcyjny prowadzi ścisłą współpracę ze społecznością lokalną. W latach  1996 – 1997 została wybudowana gminna oczyszczalnia ścieków, która była finansowana w oparciu o środki gminne przy znaczącym wkładzie finansowym ze strony Ferrero Polska. 

W kolejnych latach oczyszczalnia była modernizowana i rozbudowywana, również w oparciu o ścisłą współpracę finansową i techniczną  między Gminą i fabryką. Współpraca rozciąga się również na inne dziedziny.

Ferrero Polska prowadzi współpracę ze szkołami gimnazjalnymi, które odwiedzają fabrykę i ich uczniowie mają możliwość poznać warunki pracy (przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu). 

tagi: Ferrero,