Z rynku FMCG

Franczyza - ogólnopolska sieć sklepów Groszek

Wtorek, 10 października 2006 HURT & DETAL - Nr 6 (8) / 2006
Samodzielnie, czy w systemie franczyzowym? Z Dariuszem Bożkiem, Prezesem Zarządu Ogólnopolskiej Sieci Sklepów Groszek rozmawia Tomasz Pańczyk

We wrześniu br. minęło 6 lat od powstania ogólnopolskiej sieci sklepów Groszek. Czy pamięta Pan adres pierwszego sklepu, który przystąpił do sieci Groszek? Czy w dalszym ciągu jest członkiem Państwa sieci?

- Doskonale pamiętam wszystkie organizowane w tamtym okresie prezentacje systemu franczyzowego Groszek, spotkania z kupcami, a przede wszystkim franczyzobiorców, którzy zaufali nam w pierwszym roku funkcjonowania sieci Groszek na rynku. Spośród pierwszych 17 umów zawartych we wrześniu 2000 r. franczyzobiorcami sieci jest nadal 11 przedsiębiorców, a w przypadku 3 umów zmienił się właściciel bez zmiany lokalizacji sklepu Groszek.

Można przypuszczać, że jeszcze w 2006 roku liczba uczestników sieci Groszek przekroczy 500 sklepów. Czy plany marketingowe kreślone przed rokiem 2000 zakładały tak dużą sieć w roku 2006?

- Do końca roku planujemy bezwzględny przyrost o ok. 40 nowych placówek. Docelowo sklepy Groszek będą funkcjonować na terenie całej Polski w liczbie około 900 -1000 placówek i takie cele stawialiśmy sobie przed uruchomieniu pierwszego sklepu Groszek. Jednakże to nie liczba determinuje kierunek naszych działań. Od początku przyświeca nam jeden cel – wspierać polskich kupców, wskazywać im właściwy kierunek rozwoju i wspólnie dążyć do poprawy rentowności ich sklepów. W ciągu sześcioletniej działalności na rynku zaufało nam już ponad 490 przedsiębiorców. To najlepszy dowód na to, że trafiliśmy w dziesiątkę w potrzeby polskich kupców, a oferowana przez nas formuła współpracy sprawdza się w konkretnych warunkach sklepów zlokalizowanych na terenie dziewięciu województw Polski.

Kiedy sieć Groszek planuje objęcie swym zasięgiem całej Polski? Czy będzie to łatwe, obserwując bardzo mocno prowadzone akcje promocyjno-reklamowe innych sieci handlowych?

- Na dynamikę rozwoju i zasięg działania sieci Groszek składa się wiele czynników, od których jesteśmy uzależnieni. Nie jestem w stanie podać konkretnej daty. Jestem jednak przekonany, że nastąpi to w nieodległej przyszłości. Aktualnie priorytetem jest umocnienie pozycji we wszystkich regionach funkcjonowania sieci. Bacznie obserwujemy działania konkurencji, niemniej jednak uważam, że w chwili obecnej świadomy inwestowania, we własną placówkę, polski przedsiębiorca znajdzie w Groszku wszelkie niezbędne narzędzia gwarantujące utrzymanie na rynku i osiągnięcie sukcesu.

Jaki wpływ na rozwój sieci Groszek będzie miało połączenie Eldorado z BOS-em?

- Jestem przekonany, że ta konsolidacja będzie miała istotny wpływ nie tylko dla sklepów sieci Groszek ale dla wszystkich partnerów handlowych Eldorado i BOS-a. To ogromny krok na przód w procesie konsolidacji polskiego handlu.

Na jakich zasadach działa sieć Groszek i kto może do niej przystąpić, jaka jest procedura oraz okres przygotowania placówki handlowej?

- Groszek jest organizacją działającą na zasadach franczyzy. Do współpracy zapraszamy świadomych inwestowania w swoje przedsiębiorstwo polskich kupców, którzy posiadają lokal handlowy o powierzchni minimum 80 m2. Wymagana jest lokalizacja, wykluczająca konkurencyjność wobec istniejących sklepów Groszek, gwarantująca potencjał sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 100 tys. zł netto miesięcznie.
Nie stawiamy barier odnośnie miejscowości. Nasze placówki zlokalizowane są zarówno w dużych aglomeracjach, jak również w mniejszych miejscowościach. Nie jest konieczne doświadczenie w handlu, bo przyszły franczyzobiorca czerpie wiedzę z wypracowanego know-how franczyzodawcy. W dodatku na każdym etapie dostosowania i funkcjonowania w systemie może liczyć na pomoc i fachową radę specjalistów sieci.
Okres przystosowania placówki handlowej do systemu trwa maksimum 3 miesiące. W ciągu tego czasu franczyzobiorca jest zobowiązany przystosować lokal do wymogów systemu zgodnie z wytycznymi specjalistów sieci Groszek, którzy opracowują unikalne plany wykonania wizualizacji i aranżacji wnętrza w oparciu o samoobsługową formę sprzedaży. Etap dostosowania do systemu kończy organizowane przez franczyzodawcę szkolenie podstawowe, które obejmuje zagadnienia sprzedaży, psychologii klienta, komunikacji oraz podstaw merchandisingu.

Dlaczego właśnie franczyza? Jakie są korzyści umowy franczyzowej zawartej z siecią Groszek?

- Franczyza jest skuteczną formą współpracy stosowaną z powodzeniem na całym świecie. Pozwala osiągnąć silną, konkurencyjną pozycję wobec innych uczestników rynku przy jednoczesnym zapewnieniu niezależności gospodarczej. W oczach klientów jesteśmy jedną, dużą strukturą organizacyjną.
Negocjujemy bezpośrednio z producentami i oferujemy sklepom uczestniczącym w sieci atrakcyjne warunki współpracy handlowej z naszymi dostawcami. Przemyślane akcje marketingowe pomagają konkurować z innymi uczestnikami rynku, a kursy i szkolenia podnoszą kwalifikacje personelu.
Wykorzystując w praktyce nowoczesne metody zarządzania łańcuchem dostaw logistycznych, informatykę oraz Internet obniżamy koszty funkcjonowania zrzeszonych placówek, pomagamy im rozwijać się i generować godziwe zyski.

Czy sklepy podpisując umowę franczyzową uzależniają się w pełni od Państwa dostawców, czy mogą współpracować z dotychczasowymi kontrahentami?

- Głównym dostawcą jest Eldorado S.A., posiadający Centrum Logistyczne w Lublinie oraz 17 oddziałów w Polsce centralnej i południowo-wschodniej. Sklepy Groszek zaopatrują się samodzielnie w halach cash&carry lub za pośrednictwem profesjonalnego serwisu zintegrowanego z platformą B2B eHurtownia.pl.
Dostawcami logistycznymi sieci Groszek są ponadto: Kolporter S.A., Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o., Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Frito-Lay Poland Sp. z o.o., The Lorenz Bahlsen Snack – World Sp. z o.o., Polsnack Sp. zo.o., Kamis - Przyprawy S.A., Sokołów S.A., Koral S.C., Unilever – Algida S.A., Bakoma S.A., Lekkerland Polska S.A.
W ciągu trzech dni od zawarcia umowy franczyzowej sklep Groszek nabywa prawo do pakietu warunków handlowych, dzięki czemu może kupować towary po znacznie niższych cenach niż wcześniej. Od początku sklep korzysta także z tzw. pakietu producenckiego - szczegółowych warunków współpracy z 80 największymi producentami artykułów spożywczych i chemiczno-kosmetycznych w Polsce. Realizacja zasad tego pakietu przynosi korzyści w formie dodatkowych, retrospektywnych rabatów rzędu 2-5%. Oprócz tego sklep ma do dyspozycji dogodne kredyty kupieckie u dostawców sieci.

Placówki handlowe sieci Groszek posiadają jednakową wizualizację, wyróżniającą spośród innych sklepów. Z jakimi wydatkami inwestycyjnymi powinien liczyć się przyszły franczyzobiorca, deklarując przystąpienie do sieci?

- Przystosowanie sklepu o powierzchni 100 m2 do wymagań sieci, w przypadku sklepu adaptowanego od podstaw, to koszt około 36 tys. zł. Na kwotę tą składa się: wykonanie wizualizacji zewnętrznej według projektu specjalistów sieci oraz zakup standardowego wyposażenia w preferencyjnych cenach u dostawców, z którymi Groszek ma podpisane umowy. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów informatyzacji i zatowarowania.

W jaki sposób składane są zamówienia i jaka jest cykliczność dostaw towarowych do sklepów? Czy wykorzystywane są specjalne systemy informatyczne?

- Sklepy Groszek zaopatrują się samodzielnie za pośrednictwem profesjonalnego serwisu zintegrowanego z platformą B2B eHurtownia.pl lub w halach cash&carry. Standardem sieci jest elektroniczne składanie zamówień. Cykliczność dostaw uzależniona jest od potrzeb sklepu Groszek i możliwości logistycznych naszych dostawców.

Czy prowadzone są szkolenia dla sprzedawców, które w przyszłości zapewnią dodatkowe profity?

- Groszek zapewnia 2 rodzaje szkoleń: szkolenie podstawowe i specjalistyczne. Szkolenie podstawowe jest bezpłatne i obowiązkowe. Obejmuje zagadnienia sprzedaży, psychologii klienta, komunikacji oraz podstaw merchandisingu. Ten typ szkolenia jest skierowany do personelu sklepów Groszek i franczyzobiorców i jest jednym z podstawowych warunków dostosowania do systemu. Z kolei szkolenia specjalistyczne organizowane są cyklicznie i pozwalają na podnoszenie kwalifikacji franczyzobiorców i managerów sklepów Groszek. W ostatnim czasie dostęp do szkoleń bardzo się upowszechnił w związku z realizacją przez firmy szkoleniowo-doradcze projektów współfinansowanych ze środków UE. O wszystkich interesujących projektach informujemy naszych franczyzobiorców. Ostatnio właściciele sklepów Groszek mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach o tematyce m.in. motywowania pracowników, profesjonalnej obsługi klienta i zarządzanie wynikiem sklepu.

Na jaki przyrost obrotu oraz marży handlowej może liczyć przeciętny sklep osiedlowy, który przystąpi do sieci Groszek?

- Uzależnione jest to od konkretnych warunków lokalowych, otoczenia placówki, formy sprzedaży towarów przed przystąpieniem, a także od stanu urządzeń i wyposażenia. Olbrzymią rolę odgrywa personel, który zgodnie z przyjętymi przez sieć Groszek standardami, ma być wizytówką sklepu. Znane są nam przypadki sklepów, które poprzez dostosowanie do systemu i realizację standardów osiągnęły ponad 100 procentowy wzrost obrotów. Jako franczyzodawca nie ingerujemy w politykę kształtowania cen przez sklep, z wyjątkiem organizowanej centralnie promocji.

Na jakie wsparcie marketingowe z Państwa strony może liczyć uczestnik sieci Groszek?

- Wśród narzędzi oferowanych przez sieć Groszek można wymienić m.in.: gazetki promocyjno-reklamowe, ACTIVE POS (telewizja w miejscu sprzedaży), inserty, akcje weekendowe, akcje promocyjne z gadżetami, program lojalnościowy, targi i inne programy, które w znaczny sposób podnoszą obrót zrzeszonych sklepów.
Spółka Groszek zapewnia ponadto wsparcie poprzez organizowanie kampanii w mediach lokalnych i ponadregionalnych, współuczestniczy w organizowaniu lokalnych akcji sponsorowanych, a także organizuje imprezy otwarciowe nowych sklepów Groszek.

W Polsce istnieje kilka franczyzowych sieci sklepów detalicznych, czy zauważa się już na rynku zjawisko „migracji” sklepów pomiędzy sieciami. Czy można w dowolnym czasie zrezygnować z uczestnictwa w sieci franczyzowej?

- Obecnie obserwujemy dość dynamiczny proces konsolidacji polskich kupców w różne struktury. To właściwy kierunek i jedyna droga dla rodzimego handlu. Wśród wielu ofert współpracy każdy kupiec może znaleźć odpowiednią dla swojego biznesu formułę współpracy, która w mniejszy lub większy sposób zapewni mu bezpieczeństwo i osiągnięcie zamierzonego celu. Na chwilę obecną migracja sklepów między sieciami ma charakter raczej incydentalny i nie można jeszcze mówić o „zjawisku migracji”.
Receptą na uniknięcie migracji jest rzetelna i pełna prezentacja oferty współpracy oraz świadoma decyzja franczyzobiorcy. Taką zasadę sieć Groszek stosuje od początku swojej działalności.
Świadoma współpraca pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień. Nie stosujemy drakońskich kar umownych, by na siłę zatrzymać franczyzobiorcę. Umowa franczyzowa zakłada trzymiesięczny termin wypowiedzenia, chyba że rozwiązanie następuje w skutek pogwałcenia postanowień umowy. (TP)

tagi: groszek,