Porady Prawne i Finansowe

KOWR z pomocą rolnikom indywidualnym

Czwartek, 11 października 2018
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne. Na ten temat 10 października br. odbyła się wspólna konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Dyrektora Generalnego KOWR Piotra Serafina. Zgodnie z Planem Finansowym na rok 2018 KOWR przeznaczy na ten cel 10 mln złotych.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich określaną przez Rząd RP i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umożliwia zaciąganie pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Beneficjentami programu mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Pożyczki będą przyznawane na preferencyjnych warunkach. Wnioski można składać w dowolnym oddziale terenowym KOWR, które wraz z opinią oddziału będą przekazywane do centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po zaopiniowaniu przez odpowiednie biuro i departament wniosek trafi do komisji ds. pożyczek. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor Generalny KOWR. Następnie decyzja wraz z wnioskiem zostanie skierowana do oddziału KOWR. Jeżeli będzie pozytywna, po ustanowieniu zabezpieczeń, będzie można podpisać umowę. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.źródło: kowr.gov.pl


tagi: KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, rolnictwo indywidualne, pożyczki, gospodarstwa rolne ,