Wiadomości

Warto szkolić z zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych!

Wtorek, 16 stycznia 2018
Powszechnie uważa się, że kryzysu nie da się przewidzieć, ale można się na niego przygotować. Każda firma niezależnie od doświadczenia, wypracowanej pozycji i osiąganych wyników może zostać dotknięta kryzysem. Na ten temat rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.
Skąd pomysł na podjęcie tematu sytuacji kryzysowych w Hochland Polska?

Warto wcześniej przygotować się do takich sytuacji. Tylko firmy liczące się z zagrożeniem nie są bezradne. Dlatego w Hochland Polska określono potencjalne sytuacje kryzysowe i przygotowano zasady postępowania, które stanowią matrycę działań. Efektywny system zarządzania kryzysowego i pozytywne wyniki testów symulacyjnych wybranych sytuacji kryzysowych mogą być bardzo pomocne. Wychodząc z tego założenia firma Hochland Polska wdrożyła z powodzeniem zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych i co roku planuje dla swoich pracowników szkolenia, które mają na celu przygotowanie do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Jak wyglądała praca nad tym projektem?

Rozpoczęliśmy od identyfikacji i zebrania dobrych praktyk z rynku oraz wewnątrz firmy w zakresie sytuacji kryzysowych. Następnie dokonaliśmy oceny mocnych i słabych stron obecnego podejścia do sytuacji kryzysowych, a także zidentyfikowaliśmy dotychczasowych nasze działania w poszczególnych obszarach. Kolejnym etapem było  wskazanie szans i potencjalnych ryzyk wynikających ze strategicznego podejścia do sytuacji kryzysowych. To była praca licznej grupy zaangażowanych osób, która zajęła kilka miesięcy.

Czy powstał jakiś dokument związany z sytuacjami kryzysowymi?

Opublikowano podręcznik „Postępowanie w sytuacjach kryzysowych – zasady postępowania dla pracowników Hochland Polska”. Realizacja i wdrożenie podręcznika z zasadami postępowania w sytuacjach kryzysowych to jeden z naszych kluczowych projektów. Przebieg projektu zakończył się sukcesem, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jego ideą jest wzrost świadomości oraz zrozumienia sytuacji kryzysowych przez pracowników Hochland Polska, w zadaniach i codziennych działaniach.

Dlaczego ten temat jest tak ważny dla każdej firmy?

Od prawidłowej reakcji, także właściwego PR, zależy, czy firma wyjdzie z sytuacji kryzysowych obronną ręką. Kluczowy jest czas reakcji oraz model działania powołanego na tę okoliczność sztabu kryzysowego. Warto wcześniej przygotować się do takich sytuacji.

Jaki błąd najczęściej popełnia się w przypadku sytuacji kryzysowych?

Często bagatelizuje się ten temat i wiele firm uważa, że sytuacja kryzysowa jest tylko hipotetyczna i dlaczego ma właśnie nas spotkać? W praktyce okazuje się, że sytuacje kryzysowe przychodzą najczęściej w najmniej spodziewanym momencie, dlatego warto wcześniej przygotować się do takich sytuacji. Nie chodzi tu tylko o same procedury, które w większości firm są, ale o praktyczne testy symulacyjne, które najlepiej przygotowują do potencjalnych sytuacji kryzysowych. Taka profilaktyka działa najbardziej! 

Dziękujemy za rozmowę!


tagi: Jackiem Wyrzykiewiczem, Hochland, szkolenie,