Wiadomości

Nestlé Waters zacieśnia współpracę z AWS

Poniedziałek, 04 grudnia 2017
Nestlé Waters ogłosiło, że planuje zacieśnić współpracę z Alliance for Water Stewardship (AWS). Do końca 2020 roku firma podda procesom certyfikacyjnym 20 swoich zakładów. Na liście znajduje się rozlewnia w Nałęczowie.
Firma obecnie posiada w swoim portfolio 4 certyfikowane obiekty butelkowania wody. Są to: Nestlé Waters w Pakistanie (Sheikhupura) oraz 3 ośrodki w Kalifornii w USA (Ontario, Sacramento i Livermore). W planach certyfikacji są kolejne obiekty w Afryce, Azji, Kanadzie, Europie, Ameryce Południowej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Prace nad AWS rozpoczęły się w Nałęczowie w pierwszym kwartale 2017. Nestlé Waters już podjęto szereg działań, których zwieńczeniem będzie uzyskanie certyfikatu. Kierownictwo zakładu ściśle współpracuje na tym polu z lokalnymi władzami i interesariuszami. Certyfikacja placówki nastąpi w 2018 roku.

Oświadczenie o zacieśnieniu współpracy z AWS jest istotnym krokiem w zobowiązaniach powziętych przez Nestlé Waters. Wyrażają się one w ciągłym usprawnianiu procesów związanych z zarządzaniem zasobami wody oraz w pomocy w przezwyciężaniu wyzwań z ich zabezpieczeniem.

Adrian Sym, AWS CEO: “Strategiczne zobowiązania Nestlé Waters’ w zakresie implementacji standardów AWS stanowią wzorcowy przykład jak ważne jest wprowadzenie systemów zarządzania zasobami wodnymi. Ukazuje to tym samym korzyści dla biznesu wynikające z funkcjonowania systemu. Będziemy nawoływać pozostałych partnerów naszej organizacji do podążania szlakiem wyznaczonym przez Nestlé Waters’.”

Maurizio Patarnello, Nestlé Waters CEO: “Współpraca z AWS jest nowym etapem w naszej strategii zrównoważonego zarządzania zasobami wody. Inicjatywa pozwala nam na zacieśnienie więzi ze społecznościami lokalnymi w aspekcie zrównoważonego zabezpieczenia zasobów wody w regionach, w których prowadzimy naszą działalność. Szerokie zastosowanie standardów AWS ukazuje, że znacząca współpraca na rzecz przyszłości zasobów wody jest możliwa.”

AWS to inicjatywa, powołana w 2014 roku przez liderów przemysłu, agencje sektora publicznego, instytuty akademickie oraz znaczące grupy działające na rzecz ochrony środowiska takie jak Nature Conservancy i World Wildlife Fund. Organizacja jest pierwszym globalnym podmiotem certyfikującym procesy zarządzania zasobami wody na gruncie sfery społecznej i ochrony środowiska, z uwzględnieniem wartości ekonomicznych.

Rygorystyczny proces certyfikacyjny [http://a4ws.org/certification/] związany ze standaryzacją AWS, odzwierciedla konsekwentne zaangażowanie Nestlé Waters’ w kształtowanie procesów zarządzania zasobami wody. Obiekty poddane 30 wskazanym wiarygodnym oraz potwierdzonym kryteriom certyfikacyjnym, przechodzą wnikliwą kontrolę, prowadzoną przez niezależne organy certyfikacyjne.

Od 25 lat Nestlé Waters jest zaangażowane w poszukiwanie wspólnych, długoterminowych rozwiązań dla zakładów produkcyjnych oraz zbiorników czy też źródeł wodnych. Zmierzają one do zachowania odpowiedniej ilości oraz jakości jej zasobów. Zainicjowane w 1992 roku programy, takie jak Agrivair w regionie Vittel (Francja) czy Eco-Broye w Henniez (Szwajcaria), są wzorcowymi modelami, inspirującymi inne podmioty do szukania rozwiązań w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami wody.


O Nestlé Waters: to wchodząca w skład Grupy Nestlé spółka produkująca wodę, numer 1 na  świecie w produkcji wody butelkowanej. Firma prowadzi swoją działalność produkcyjną w 34 krajach, posiada 95 zakładów i zatrudnia ponad 33700 pracowników. W portfolio Nestlé Waters jest 49 unikatowych marek (od naturalnych wód mineralnych po krystalicznie czyste wody stołowe), włączając w to markę nr 1 Nestlé Pure Life, wody gazowane Perrier i San Pellegrino oraz rozlewaną w Polsce Nałęczowiankę.

O AWS (Alliance for Water Stewardship): AWS to globalne zrzeszenie, integrujące podmioty biznesowe, organizacje pozarządowe, organy sektora publicznego oraz instytucje zainteresowane zrównoważonym rozwojem, które nadzorują standardy AWS. Standardy te są globalnymi ramami wprowadzającymi transparentność w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wody. Członkostwo w AWS motywuje zrzeszone organizacje do takiego wykorzystywania świeżej wody, które jest odpowiedzialne, społecznie i ekonomicznie korzystne, a także odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.


tagi: Nestlé Waters, AWS, Alliance for Water Stewardship,