Wiadomości

Bakalland skupuje własne akcje

Poniedziałek, 11 maja 2009
NWZA Bakalland S.A. podjęło decyzję o przeznaczeniu 7,5 mln zł na skup akcji własnych spółki w celu ich umorzenia. Walne upoważniło zarząd do skupu maksymalnie 10 proc. wszystkich akcji Bakalland w ciągu najbliższych 24 miesięcy. 

Bakalland S.A. rozpoczyna skup akcji własnych, ponieważ według zarządu Spółki ich wycena rynkowa nie odpowiada realnej wartości przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich 6 miesięcy kurs giełdowy Bakalland S.A, spadł o ok. 30 proc., podczas gdy sytuacja finansowa  i wartość fundamentalna przedsiębiorstwa nie uległa aż tak drastycznemu pogorszeniu.

 

Procedurę skupu akcji warunkuje szczegółowo rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. W szczególności przewiduje ona, że dozwolony wolumen zleceń w buy-backu,  to 25 proc. średniej dziennej liczby akcji w ciągu 20 dni sesyjnych poprzedzających dzień zakupu.

 

Dodatkowo, maksymalna cena wyznaczona jest przez ostatni kurs z poprzedniej sesji oraz najwyższą bieżącą ofertę. Oznacza to, że spółce nie wolno przekroczyć tych dwóch wartości. Dodatkowym obostrzeniem, jest zakaz kupowania akcji w okresach zamkniętych.

Na zdjęciu Marian Owerko, Prezes Spółki Bakalland.  

(maj)

tagi: Bakalland, akcje, giełda,