Z rynku FMCG

ZP PRW oficjalnie członkiem AICV

Środa, 13 września 2017
6 września Walne Zgromadzenie AICV – organizacji producentów cydrów i win owocowych Unii Europejskiej – podjęło uchwałę o przyjęciu ZP PRW w poczet członków. To bardzo ważne wydarzenie dla naszej organizacji. Członkostwo w AICV oznacza udział w międzynarodowej dyskusji, wymianę doświadczeń i budowę relacji wzmacniających pozycję branży. Daje świadomość, że jesteśmy ważnym partnerem na rozwijającym się rynku cydru i win owocowych.
AICV jest organizacją utworzoną w 1968r. w Brukseli. Jej główne cele to reprezentacja interesów branży w instytucjach Unii Europejskiej, podejmowanie inicjatyw służących promocji cydrów i win owocowych oraz budowa przestrzeni do kooperacji i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami. W jej skład wchodzą zarówno organizacje reprezentujące producentów poszczególnych krajów unijnych m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Hiszpanii, jak i duże międzynarodowe koncerny rozwijające w ostatnich latach produkcję cydrów (Heineken International, Carlsberg, C&C Group).

AICV opracowało Code of Practice, będące manifestem wspólnej opinii członków, zgodnie z którą troska o wysoką jakość produktów oraz otwartość na innowacje stanowią podstawę rozwoju rynku. W zakresie działań Organizacji znajduje się również promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Na pytanie o znaczenie przystąpienia do AICV odpowiedzieli najwięksi Członkowie ZP RPW. https://youtu.be/G8lq7ymRU0Qtagi: ZP PRW, AICV, organizacja producentów cydrów i win owocowych Unii Europejskiej ,