Wiadomości

Coca-Cola HBC z tytułem globalnego lidera branży napojów

Wtorek, 12 września 2017
Coca-Cola HBC, wiodący rozlewca napojów koncernu The Coca-Cola Company, otrzymał po raz czwarty z rzędu tytuł lidera zrównoważonego biznesu w branży napojów w rankingu Dow Jones Sustainability Indices. Po dobrych wynikach w zakresie zrównoważonej działalności w 2016 roku, zwłaszcza w kwestiach zatrudnienia, strategii dla rynków wschodzących, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania oraz w wymiarze ekologicznym, spółka osiągnęła łącznie 90 punktów, co jest wynikiem o 38 punktów lepszym od średniej w tej branży.
Na przestrzeni ubiegłego roku Coca-Cola HBC, we współpracy ze swoimi partnerami, kontynuuje działania na rzecz dalszego ograniczania oddziaływania na środowisko i promowania pozytywnych zmian, poprzez rozwijanie zrównoważonego łańcucha wartości i wspieranie społeczności w celu poprawy ich ogólnego dobrobytu.

Bazując na postępach poczynionych w ubiegłych latach, w roku 2016 r. ilość wody zużywanej do produkcji litra napoju zmniejszyła się o 3%. Współczynnik zużycia energii również zmniejszył się o 5%, co oznacza, że spółka potrzebuje obecnie mniej energii na wyprodukowanie jednego litra napoju. W roku 2016 odzyskano do recyklingu 37% wszystkich opakowań wprowadzonych na rynek.

Coca-Cola HBC obsługuje około 600 milionów konsumentów na 28 rynkach rozwiniętych, rozwijających się i wschodzących, na trzech kontynentach. W 2016 roku firma zainwestowała 7,3 mln euro, czyli 1,6% swojego zysku przed opodatkowaniem, w liczne projekty mające na celu poprawę dobrobytu społeczności, koncentrujące się na kwestiach ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zarządzania nią oraz rozwoju młodzieży, współpracując z ponad 294 organizacjami pozarządowymi.

Najważniejsze wskaźniki zrównoważonego rozwoju w roku 2016:
•    zatrudnienie: 31 083 osób
•    35 000 dostawców w łańcuchu wartości
•    wydatki na rzecz dostawców: 3,1 mld euro
•    łączna kwota zapłaconych podatków: 281 mln euro
•    redukcja bezpośredniej emisję gazów cieplarnianych: 6% rok do roku
•    udział odpadów na litr wyprodukowanych napojów niższy o 33% w ujęciu rok do roku
•    wynik w zakresie trwałego zaangażowania pracowników: 88%tagi: Coca-Cola HBC, globalny lider branży napojów, Dow Jones Sustainability Indices,