Wiadomości

Rynek wina – szanse i bariery rozwoju

Środa, 12 lipca 2017
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pt. Rynek wina szanse i bariery.
– Zapewnienie opłacalności produkcji rolniczej i poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój rynków rolnych w Polsce to główne cele działań ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel otwierając konferencję.

Minister przypomniał, że w resorcie został opracowany program rozwoju 9. rynków rolnych.

– Podejmowane są dalsze prace w zakresie identyfikacji barier dotyczących kolejnych rynków. Dziś  zaprosiliśmy do resortu przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających w zakresie winiarstwa. Będziemy wspólnie omawiać sytuację na rynku wina i dyskutować o możliwościach rozwoju tej produkcji w Polsce – powiedział minister Jurgiel.

W konferencji uczestniczył również podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który omówił m.in. możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Podczas konferencji zaprezentowano informacje dotyczące: aktualnego stanu i planowanych zmian  prawa UE i przepisów krajowych, możliwości wsparcia producentów wina, oceny krajowego potencjału produkcji wina i szans jego rozwoju. Uczestnicy konferencji omówili najważniejszych zagadnienia dotyczące sektora produkcji wina z krajowych upraw winorośli. Podczas wystąpień przedstawicieli producentów wina zostały przez nich przybliżone najbardziej istotne problemy, które w ich ocenie mają negatywny wpływ na rozwój tego sektora.

Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że odegra ona istotną rolę w określeniu działań niezbędnych do dalszego rozwoju tego sektora jak również przyczyni się do wypracowania rozwiązań służących dalszemu rozwojowi branży winiarskiej w Polsce. Podczas konferencji zostały także poruszone  problemy mające wpływ na rozwój produkcji wina owocowego markowego, cydru i perry.źródło: minrol.gov.pl


tagi: rynek wina, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,