Wiadomości

Piotr Duda: Nam nie chodzi wcale o ograniczenia handlu w niedziele

Wtorek, 11 lipca 2017
„Chcemy podkreślić, że my nie walczymy z handlem, nam tak naprawdę nie chodzi wcale o ograniczenie handlu w niedziele (…) Chodzi o ograniczenie zatrudnienia i oddanie niedzieli rodzinom” – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dla Naszego Dziennika. Zbieżne cele zadeklarowała polska branża handlowa we wspólnym stanowisku przedłożonym 30 czerwca br. Minister Elżbiecie Rafalskiej.
Zagwarantowanie pracownikom handlu obligatoryjnych dwóch wolnych niedziel w miesiącu, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie, dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy – to propozycja polskiej branży handlowej w odpowiedzi na obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Już teraz 90% pracowników w handlu sieciowym i sieciach kupieckich zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę. W opinii branży, odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy będą więc jedynym rozwiązaniem zabezpieczającym wszystkie strony – zarówno pracowników, konsumentów, jak i przedsiębiorców. Co więcej – spełnią postulaty prezentowane przez Piotra Dudę z NSZZ Solidarność – ograniczenia zatrudnienia i oddania niedziel rodzinom, bez konieczności ograniczania handlu w niedziele.

Propozycja branży handlowej jest również odpowiedzią na kwestie problematyczne sygnalizowane przez rząd. Zdaniem zarówno Ministra Mateusza Morawieckiego, jak i Minister Elżbiety Rafalskiej – całkowity zakaz handlu w niedziele nie wchodzi w grę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od pewnego już czasu postuluje o powstrzymywanie się od nieodpowiedzialnych i złych decyzji, a tym samym do zachowania większej ostrożności, aby nie powtórzyła się sytuacja z Węgier, gdzie przepisy o zakazie handlu w niedziele zostały wycofane po roku obowiązywania. Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów zadeklarował natomiast otwartość na kompromis – ograniczenie handlu w jedną lub dwie niedziele w miesiącu.

Natomiast, ochrona pracowników poprzez nowelizację Kodeksu pracy, niweluje ryzyka związane z zamknięciem sklepów w dwie niedziele w miesiącu. Jak wynika z wyliczeń PwC, taki zakaz handlu – choć w ograniczonej formie - wciąż będzie skutkował poważnymi konsekwencjami, zarówno jeśli chodzi o spadek obrotów punktów handlowych i usługowych – szacowany na ok. 4,8 mld zł, straty dla skarbu państwa – na poziomie ok. 900 mln zł, jak i koszty społeczne spowodowane dezorganizacją. Ciężkie do przewidzenia są natomiast inne ewentualne skutki takiego rozwiązania, ponieważ ograniczenia w formie zupełnego zakazu handlu w co drugą niedzielę w miesiącu nie stosuje żadne z państw UE. Nie wiemy więc, jak zostaną rozwiązane chociażby kwestie dostaw, szczególnie w przypadku sklepów spożywczych i punktów gastronomicznych zlokalizowanych w centrach handlowych, które zostaną zamknięte na minimum 32 godziny.

Wspólne stanowisko branży handlowej, reprezentowanej przez Polską Radę Centrów Handlowych, Forum Polskiego Handlu, Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Izbę Handlu, Konfederację Lewiatan oraz Krajową Radę Gastronomii i Cateringu, zostało złożone Minister Elżbiecie Rafalskiej 30 czerwca br.

Radosław Knap
Dyrektor Generalny Polskiej Rady Centrów Handlowychtagi: handel w niedziele, NSZZ Solidarność,