Kategorie produktów

Prawie 10 mln skonsolidowanego zysku netto w I kwartale Grupy Gobarto

Piątek, 16 czerwca 2017 HURT & DETAL Nr 06/136. Czerwiec 2017
W pierwszym kwartale tego roku Grupa Gobarto wypracowała 9,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost r/r o 370%) przy przychodach wyższych niż rok wcześniej o 17,7% i wynoszących 397,7 mln zł. Przychody z eksportu wyniosły 61,7 mln zł, czyli o 54,8% więcej r/r, co dało 15,5% udział w przychodach ogółem. Zysk operacyjny Grupy osiągnął wartość 13,6 mln zł i był wyższy o 173% od uzyskanego w I kwartale 2016 roku. W raportowanym okresie Grupa wypracowała 20,2 mln zysku EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) – o 98% więcej r/r.
Segmentem, który miał największy wpływ na poprawę wyników Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 380,3 mln zł, a zysk operacyjny 6 mln zł. W tym czasie EBITDA osiągnęła wartość 9,8 mln zł.


tagi: Grupa Gobarto, wyniki finansowe,