Porady Prawne i Finansowe

MRiRW: zmiany w rozporządzeniach

Wtorek, 18 kwietnia 2017
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia w sprawie działania Rolnictwo ekologiczne i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 oraz Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.
Wszystkie zmiany wprowadzone tymi rozporządzeniami są korzystne dla rolników realizujących te działania. Należą do nich m.in. możliwość otrzymania płatności ekologicznej do nowonasadzonych plantacji sadowniczych w ramach działania Rolnictwo ekologiczne i podwyższenie stawek płatności dla koni w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Więcej informacji:


źródło: minrol.gov.pl


tagi: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozporządzenia, prawo, przepisy, rolnictwo,